Consilium under januari – september 2007

Nettoomsättningen för Marina system ökade med 26 procent jämfört med föregående år och uppgick till 541,3 MSEK (428,6). Orderingången för Marina system ökade med 24 procent till 648,6 MSEK (521,3).

Nettoomsättning och orderingång för affärsområdet Komponenter ingår ej för period efter utdelningen, den 15 augusti 2007


Nettoomsättning

Jan-sep Jan-sep Jan-dec
2007 2006 2006
Brand & Gas 343,6 292,2 394,8
Navigation 197,7 136,4 184,7
Marina system 541,3 428,6 579,5
Övriga 126,8 140,5 188,6
verksamheter
Totalt 668,1 569,1 768,1


Orderingång

Jan-sep Jan-sep Jan-dec
2007 2006 2006
Brand & Gas 435,1 329,8 408,9
Navigation 213,5 191,5 246,2
Marina system 648,6 521,3 655,1
Övriga 144,6 142,3 174,9
verksamheter
Totalt 793,2 663,6 830,0


Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m oktober 2007 kommer att publiceras den 16:e november 2007.

Stockholm 2007-10-19

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar