Consilium under januari-september 2005

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari-september 2005 uppgick till 479,6 MSEK (420,1). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade till 238,9 MSEK (190,2). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation ökade till 104,5 MSEK (91,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter uppgick till 136,2 MSEK (138,2).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari-september 2005 till 516,3 MSEK (472,5). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade till 289,1 MSEK (230,3). Orderingången för affärsområdet Navigation minskade till 94,5 MSEK (100,8). Orderingången för affärsområdet Komponenter minskade till 132,7 MSEK (141,4).

Nettoomsättning

Jan-sept Jan-sept Jan-dec

2005 2004 2004

Brand&Gas 238,9 190,2 268,0

Navigation 104,5 91,7 126,8

Komponenter 136,2 138,2 187,6

Kärnverksamhet 479,6 420,1 582,4

Övriga 6,7 8,0 11,4

verksamheter

Totalt 486,3 428,1 593,8

Orderingång

Jan-sept Jan-sept Jan-dec

2005 2004 2004

Brand&Gas 289,1 230,3 300,7

Navigation 94,5 100,8 125,1

Komponenter 132,7 141,4 186,3

Kärnverksamhet 516,3 472,5 612,1

Övriga 12,2 8,2 9,9

verksamheter

Totalt 528,5 480,7 622,0

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. oktober kommer att publiceras den 18:e november 2005.

Stockholm 2005-10-14

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 400 anställda och omsätter 600 MSEK.

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar