Consilium under juni 2010

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 8% jämfört med föregående år och uppgick till 408,4 MSEK (441,8). Orderingången ökade med 17 procent till 502,9 MSEK (430,2).

Nettoomsättning


  Jan-juni2010 Jan-juni2009 Jan-dec2009
Marine & Safety             357,1             388,3             776,4
Automation               51,3               53,5             135,8
Totalt             408,4             441,8             912,2


Orderingång


  Jan-juni2010 Jan-juni2009 Jan-dec2009
Marine & Safety             346,2             385,8             691,8
Automation             156,7               44,4             187,8
Totalt             502,9             430,2             879,6

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juli kommer att publiceras den 24 augusti 2010.

Stockholm 2010-07-16 

Consilium AB (publ) 

För ytterligare information kontakta: 

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar