Delårsrapport januari - september 2003 för Consilium AB (publ)

Delårsrapport januari - september 2003 för Consilium AB (publ) Lönsamheten för Consiliums Kärnverksamhet fortsätter att utvecklas positivt - för tolfte kvartalet i följd redovisas ett förbättrat rullande 12-månaders rörelseresultat * Nettoomsättning för Kärnverksamheten under perioden januari - september ökade med 11 procent till 431,9 MSEK (390,2) * Rörelseresultat för Kärnverksamheten under perioden januari - september ökade med 88 procent till 25,5 MSEK (13,6) * Rullande 12-månaders rörelseresultat för Kärnverksamheten ökade till 34,7 MSEK * Nettoomsättningen totalt uppgick under perioden juli - september till 138,6 MSEK (155,6) och för perioden januari - september till 470,8 MSEK (463,6) * Resultat efter skatt uppgick under perioden juli - september till 1,9 MSEK (0,1) och för perioden januari - september till 2,0 MSEK (-4,1) * Resultat per aktie uppgick under perioden juli - september till 0,38 SEK (0,02) och för perioden januari - september till 0,40 SEK (-0,82) Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 450 anställda och omsätter 650 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT20200/wkr0005.pdf Hela rapporten

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar