Delårsrapport januari – september 2015 för Consilium AB (publ)

Kvartal 3, 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 347,7 MSEK (334.7)
 • EBITDA ökade med 14 procent till 46,7 MSEK (40,9)
 • EBIT ökade med 19 procent till 38,5 MSEK (32,3)
 • EBT ökade med 13 procent till 26,3 MSEK (23,2)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, ökade med 19 procent till 1,46 SEK (1,23)
 • Orderingången minskade med 2 procent till 363,0 MSEK (369,4)

Kvartal 1–3, 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 1 098,5 MSEK (872,6)
 • EBITDA ökade med 50 procent till 157,5 MSEK (105,0)
 • EBIT ökade med 70 procent till 132,4 MSEK (77,7)
 • EBT, exklusive kostnader för förtidslösen av företagsobligation, ökade med 68 procent till 96,3 MSEK (57,3)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 4,36[2] SEK (3,28)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, och exklusive engångskostnader för förtidslösen av företagsobligation, ökade med 69 procent till 5,53[2] SEK (3,28)
 • Orderingången ökade med 4 procent till 1 076,5 MSEK (1 031,4)

Stark finansiell ställning

 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 september 2015 till 189,3 MSEK. Dessutom finns pantsatta likvida medel om 38,9 MSEK för krediter och garantier.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Nettoomsättningen under oktober uppgick till 132,3 MSEK (125,1). Orderingången under oktober 2015 uppgick till 117,3 MSEK (126,6). Se mer information under särskild rubrik.

  
[1] I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.
[2] Resultat per aktie påverkas negativt med 1,17 SEK per aktie pga engångskostnader för förtidslösen av tidigare företagsobligation.
[3] Resultat per aktie avser kvarvarande verksamhet.
[4] Exklusive engångskostnader för förtidslösen av tidigare företagsobligation.

  
Eventuella frågor besvaras av

Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Taggar:

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar