Fortsatt tillväxt för Consilium under januari-oktober 2003

Fortsatt tillväxt för Consilium under januari-oktober 2003 Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari- oktober 2003 med 13 procent till 482,8 MSEK (425,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 16 procent till 219,0 (189,2). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation ökade med 31 procent till 124,4 MSEK (94,9). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter minskade med 2 procent till 139,4 MSEK(141,6). Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari-oktober 2003 med 5 procent till 470,8 MSEK (450,7). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 20 procent till 219,0 MSEK (189,2). Orderingången för affärsområdet Navigation minskade med 13 procent till 106,0 MSEK (121,7). Orderingången för affärsområdet Komponenter minskade med 1 procent till 145,3 MSEK (146,0). Nettoomsättning Jan-okt Jan-okt Jan-dec 2003 2002 2002 Brand&Gas 219,0 189,2 246,0 Navigation 124,4 94,9 134,3 Komponenter 139,4 141,6 175,3 Kärnverksamhet 482,8 425,7 555,6 Övriga verksamheter 40,4 73,1 85,0 Löpande verksamhet 523,2 498,8 640,6 Avyttrade 0,0 8,2 9,8 verksamheter Totalt 523,2 507,0 650,4 Orderingång Jan-okt Jan-okt Jan-dec 2003 2002 2002 Brand&Gas 219,5 183,0 227,4 Navigation 106,0 121,7 140,2 Komponenter 145,3 146,0 180,0 Kärnverksamhet 470,8 450,7 547,6 Övriga verksamheter 38,4 59,3 68,5 Löpande verksamhet 509,2 510,0 616,1 Avyttrade 0,0 8,1 11,1 verksamheter Totalt 509,2 518,1 627,2 Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. november kommer att publiceras den 15:e december. Stockholm 2003-11-17 Consilium AB (publ) För ytterligare information kontakta: Ove Hansson, VD och Koncernchef Telefon: 08-563 05 300 Mobil: 0705-760 833 Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 450 anställda och omsätter 650 MSEK. Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 450 anställda och omsätter 650 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT20010/wkr0005.pdf

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar