Swedfund investerar i Consiliums produktionsanläggning i Bulgarien

Swedfund International (Swedfund) investerar i Consiliums nya produktionsanläggning för finklippning i Bulgarien. Swedfund får därigenom en 20 procentig ägarandel i Consiliums Components bulgariska dotterbolag, Consilium Components EAD. Köpeskillingen uppgår till 5 MSEK.

Swedfund International är ett statligt riskkapitalbolag som erbjuder riskkapital och kompetens för investeringar i bland annat Östeuropa. Swedfund investerar tillsammans med företag som vill etablera eller expandera sin verksamhet i dessa regioner. Swedfund och Consilium har kommit överens om att Swedfund ska bidra i finansieringen av Consiliums satsning på produktion i Bulgarien genom att blir delägare i Consiliums bulgariska dotterbolag, Consilium Components EAD, som nu etableras utanför Sofia. Swedfund investerar 5 MSEK och får en ägarandel på 20 procent av det bulgariska bolaget. Consilium Components AB tillverkar precisionskomponenter till kunder inom verkstadsindustrin och är ett av de ledande företagen i Europa på finklippning – en mycket avancerad form av stansning. Bland kunderna finns bolag inom fordonsindustrin och andra företag med krav på hög precision i komponenter och detaljer, såsom Autoliv, Volvo Car och Haldex. – Etableringen i Bulgarien ökar Consiliums flexibilitet och konkurrenskraft gentemot andra leverantörer i den globala fordonsindustrin. Samtidigt sker en överföring av know-how till Bulgarien – maskiner och experter hämtas inledningsvis från Sverige, säger Staffan Ahl, Investment Manager på Swedfund. Arbetet pågår med att rekrytera och bygga upp organisationen i Bulgarien. Anläggningen kommer att specialiseras på finklippning och bli en legotillverkningsenhet inom Consilium-koncernen. – Genom samarbetet med Swedfund får vi möjlighet att accelerera takten i uppbyggnaden av den bulgariska enheten och möjligheten för att få lokal finansiering för ytterligare expansion stärks högst avsevärt, kommenterar Consiliums VD, Ove Hansson. Stockholm 2005-10-11 CONSILIUM AB (publ) För ytterligare information kontakta: Consilium AB Ove Hansson Vd och Koncernchef Telefon: 08-563 05 300 Mobil: 070-576 08 33 www.consilium.se

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar