Pressmeddelande från Svensk Servicehandel & Fast Food



Vatten eller vatten? Eller läsk?

En mediedebatt som rör till det för läsare och konsumenter är till föga nytta. Det tycker branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food efter att ha sett och hört hur man diskuterar det buteljerade vattnets utveckling.

Buteljerat kolsyrat vatten har ökat kraftigt under de senaste åren på bekostnad av främst sockersötade läskedrycker. Och producenterna satsar vidare. Carlsberg investerar till exempel 52 miljoner kronor i sin vattenproduktion.

Men många menar att det är fel att vi dricker så mycket buteljerat vatten när kranvattnet håller så pass god kvalitet. Konsumentföreningen i Stockholm har låtit undersöka koldioxidutsläppen som är en direkt följd av att det buteljerade vattnets transporter. Man uppmanar offentlig sektor och myndigheter att sluta köpa buteljerat vatten som ett led i arbetet mot klimatförändringarna. Samtidigt går en riksdagsman ut i kvällspressen och tycker att allt flaskvatten som konsumeras i riksdagshuset ska bytas mot kranvatten.

Sveriges Bryggerier tycker att konsumenten ska få bestämma själv. Man påpekar att konsumenten valt att dricka mindre sockersötade produkter till favör för bland annat buteljerat kolsyrat vatten och tycker att uppmaningen att dricka kranvatten i stället är ologisk. Det är ju helt olika produkter och olika konsumtionstillfällen! Konsumentföreningens studie är dessutom ensidig. Beräkningarna har enbart gjorts på buteljerat vatten. Det finns ingen jämförelse med andra produkter och klargörs inte på vilken leverantör beräkningen har skett.

Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food, tycker att man måste se detta fenomen ur två synvinklar.

- Det är ju uppenbarligen så att så att förskjutningen gått från läsk till buteljerat vatten. Inte från kranvatten till buteljerat vatten. Vilket är bra ur folkhälsosynpunkt och inget som man ska "straffa" konsumenterna för genom att införa avgifter eller förbud.

- Miljöproblematiken är en helt annan och berör lika mycket andra transporter. Kanske borde man använda tåg i större utsträckning?

För ytterligare information kontakta:

Bengt Hedlund, vd, 08-505 970 31, 070-862 21 91, bengt.hedlund@svenskservicehandel.se Gunilla Pihlblad, informationsansvarig, 0585-317 01, 070-550 95 20, gunilla.pihlblad@servicehandlaren.se

Svensk Servicehandel & Fast Food är en branschorganisation för servicehandel och fast food med 1 600 butiker som medlemmar över hela landet. Branschorganisationen ger också ut den oberoende tidningen Servicehandlaren med en upplaga på över 16 400 exemplar.

Svensk Servicehandel & Fast Food Box 17559 Rosenlundsgatan 54 118 91 STOCKHOLM www.svenskservicehandel.se

Om oss

Convenience Stores Sweden (fd Svensk Servicehandel & Fast Food) är en branschorganisation för företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt caféer.Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter. Säkerhetslösningar, försäkringar, avtal med spelbolag, tobaksbolag och tidningsdistributörer är några exempel på vad man arbetar med. Man lägger också stor vikt vid de juridiska frågorna och erbjuder medlemmarna hjälp inom både arbetsrätt och affärsrätt.Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna.www.conveniencesstoresnews.sewww.butikerna.org

Prenumerera