Beslut fattat om effektivisering av Coop Sveriges terminalstruktur

Beslut fattat om effektivisering av Coop Sveriges terminalstruktur Coop Sverige AB tar nu steget mot en mer storskalig och effektiv varuhantering. Beslut har idag fattats om rationalisering av terminalstrukturen. - För att kunna ge kunderna konkurrenskraftiga priser i våra butiker behöver vi förenkla hanteringen i bakomliggande led. Därför har vi idag beslutat att under 2004 genomföra rationaliseringar av terminalstrukturen, säger Nils-Gunnar Ljungquist, chef för Distribution & Logistik, Coop Sverige. Beslutet innebär att varuhanteringen kommer att koncentreras till färre men större enheter: ·Verksamheten i Bromma överförs till Västerås. ·Viss verksamhet i Västerås och Malmö överförs till terminalen i Bro. ·Hanteringen av frysta varor i Syd- och Mellansverige koncentreras till Göteborg och Johanneshov (försvinner därmed från Växjö, Malmö och Västerås). De större enheterna gör det möjligt att ta emot större inköpsvolymer per terminal från leverantörerna vilket ger bättre inköpspriser. Stora centraler ger dessutom sänkta kostnader och ökade möjligheter att förstärka servicen till butikerna. På sikt ger rationaliseringen också förutsättningar för investeringar i arbetsmiljö och ergonomi. Effektiviseringen av terminalstrukturen förväntas ge en årlig besparing på cirka 40-60 mkr. Tidplanen för förändringarna kommer att anpassas för att underlätta för personalen på terminalerna att fortsätta arbeta inom verksamheten. Totalt sett, i hela landet, väntas förslaget dock ge en övertalighet på 130 personer. Rationaliseringen av terminalstrukturen är ett led i Coop Sveriges totala översyn av kostnaderna i verksamheten. Besparingar genomförs både i butikerna, terminalerna och serviceorganisationen. I samband med att beslut fattades om den nya terminalstrukturen har det också beslutats att transportverksamheten i Göteborg outsourcas. Ytterligare upplysningar Nils-Gunnar Ljunquist, chef Distribution & Logistik, 08-743 23 20, 070- 575 12 79 Maria Arnholm, informationsdirektör, 08-743 15 91, 070-374 42 89 Coop Sveriges presstjänst 08-743 23 33 Coop Sverige AB bedriver dagligvaruhandel genom butikskedjorna Coop Forum och Coop Konsum. Coop Sverige AB är en del av Coop-koncernen, Nordens största dagligvaruföretag och gemensamt ägt av konsumentkooperationerna i Sverige, Norge och Danmark. Coop Sverige ABs uppdrag är att erbjuda sina medlemmar ekonomisk, ekologisk och social nytta. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00630/wkr0002.pdf

Om oss

Coop är en svensk dagligvarukedja som levererar prisvärd, hållbar matglädje via cirka 660 butiker från Katterjåck i norr till Smygehamn i söder och via onlinebutiken på Coop.se. Coop rankas som ett av Sveriges mest hållbara varumärken och har störst andel ekologisk försäljning i branschen. För mer information om Coop se: http://www.coop.se.

Prenumerera

Dokument & länkar