Coop Sverige minskar sin overheadorganisation och sparar en halv miljard

Coop Sverige minskar sin overheadorganisation och sparar en halv miljard Coop Sverige presenterar i dag en kraftigt förminskad serviceorganisation. Den innebär att kostnaderna för verksamheten ovanför butik och terminal kan minska i storleksordningen 500 miljoner kronor till 2005. Ett första förslag presenterades i september. Den nya organisationen är nu konkretiserad och innebär bland annat stora neddragningar inom den gemensamma administrationen. Ett antal uppgifter kommer att automatiseras och de olika processerna i företaget kommer att samordnas bättre. Besparingar kommer också att ske genom den ökade samordningen i Coop Norden, en flytt av servicekontoret från Slussen i Stockholm till Solna och effektivare marknadsföring. Den nya organisationen innebär, som tidigare presenterats, en övertalighet på cirka 350 tjänster. Av dagens cirka 800 tjänster kvarstår en svensk organisation på drygt 400. Samtidigt har en rad uppgifter och därmed befattningar flyttats över till den nordiska organisationen, som delvis är placerad i Stockholm. Nu återstår en bemannings- och övertalighetsprocess. Den nya organisationen beräknas vara på plats i början av 2004. - Konkurrensen inom dagligvaruhandeln hårdnar. Ska vi på sikt kunna erbjuda våra kunder och medlemmar konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och god service måste vi på detta sätt effektivisera vår verksamhet, säger Svein E. Skorstad, vd Coop Sverige AB. Ytterligare åtgärder vi nu genomför är en översyn av terminalstrukturen och ett kontinuerligt effektiviseringsarbete i våra butiker och stormarknader. Ytterligare upplysningar Svein E. Skorstad, vd Coop Sverige AB, 070- 201 22 60 Maria Arnholm, informationsdirektör, 08-743 15 91, 070-374 42 89 Coop Sverige AB bedriver dagligvaruhandel genom butikskedjorna Coop Forum och Coop Konsum. Coop Sverige AB är en del av Coop-koncernen, Nordens största dagligvaruföretag och gemensamt ägt av konsumentkooperationerna i Sverige, Norge och Danmark. Coop Sverige ABs uppdrag är att erbjuda sina medlemmar ekonomisk, ekologisk och social nytta. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20040614BIT21200/wkr0006.pdf

Om oss

Coop är en svensk dagligvarukedja som levererar prisvärd, hållbar matglädje via cirka 660 butiker från Katterjåck i norr till Smygehamn i söder och via onlinebutiken på Coop.se. Coop rankas som ett av Sveriges mest hållbara varumärken och har störst andel ekologisk försäljning i branschen. För mer information om Coop se: http://www.coop.se.

Prenumerera

Dokument & länkar