Coor Service Management anställer affärsutvecklare inom workspace management

Coor Service Management har rekryterat en affärsutvecklare med särskild inriktning mot workspace management. Rekryteringen innebär att Coor stärker sin rådgivningsprofil på området, ett av de mest växande just nu.

Workspace management är ett område som kommit allt mer i fokus de senaste åren. Workspace management är en rådgivningstjänst som optimerar en verksamhets lokaler och resurser, både vad gäller utformning av kontorsytan och dess användning och en väl fungerande arbetsplatsservice, men också vad gäller de anställdas välmående och effektivitet. Dagens moderna kontor är inte en universallösning utan det behövs en väl avpassad, flexibel miljö där verksamhetens behov ligger i fokus. Nyare forskning visar att detta inte bara ger yteffektiva miljöer utan också friskare och nöjdare anställda.

För att stärka sin ledande ställning på området har Coor anställt en ny affärsutvecklare med inriktning på workspace management, Fredrik Eng. Fredrik Eng kommer närmast från Strategisk Arkitektur, där han arbetat som ansvarig arkitekt. Han har stor kompetens inom kontorsutformning och de speciella utmaningar som finns vid utformandet av dessa miljöer.

-     I och med den här rekryteringen kompletterar vi vår kunskapsprofil inom workspace management och kan erbjuda våra kunder en allt mer komplett rådgivningsservice på området, säger Karin Back, gruppchef Verksamhetsutveckling på Coor Service Management.

Fredrik Eng började sin anställning under sommaren på Coors huvudkontor i Solna.

Mer information, pressbilder etc. finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta

Karin Back, Chef inom Verksamhetsutveckling, Coor Service Mgmt, +46 8 553 956 16, karin.back@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management, +46 8 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com

Coor Service Management är Nordens ledande aktör inom service management. Bolaget är specialiserat på att leda, utveckla och effektivisera affärsstödjande servicefunktioner på kontor, i produktionsanläggningar, i fastigheter och i offentlig verksamhet. Bland kunderna kan nämnas Ericsson, AB Volvo, Sandvik, Saab Aero, SAS, Sandvik, Skanska, NCC, Det Norske Veritas, E.ON, EDB, Arcus, Esbo Stad och Landstinget i Östergötland. Coor Service Management startade sin verksamhet 1998 och ägs av Cinven, ett av Europas ledande investmentbolag. Bolaget har cirka 4 300 medarbetare i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Belgien. Årsomsättningen är cirka 6 300 MSEK. Läs mer på http://www.coor.com/.

Taggar:

Om oss

Coor är en ledande nordisk serviceleverantör, som erbjuder alla de facility management-tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Coor har marknadens bredaste erbjudande och specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategisk rådgivning. Genom att kombinera olika tjänster från dessa serviceområden erbjuds unika, effektiva och flexibla lösningar som skapar värde för våra kunder. Vi kallar det smart service – SERVICE med IQ.

Prenumerera

Dokument & länkar