Coor Service Management varslar i Olofström

Coors avtal med en kund i Olofström löper ut per 30 november vilket medför risk för övertalighet av personal. Coor varslar därför 11 medarbetare om uppsägning.

Coors uppdrag är att leverera och ständigt utveckla servicetjänster anpassade efter kundernas behov för en väl fungerande kärnverksamhet.

Ett av Coors nuvarande avtal med en kund löper ut per 30 november 2009. Därutöver har lågkonjunkturen lett till minskade uppdragsvolymer i Olofström. Detta innebär att Coor måste anpassa sin verksamhet och varslar därför totalt 11 medarbetare i Olofström om uppsägning. Huvudskälet till varslet är att det nuvarande avtalet löper ut.

- Det är oerhört tråkigt att behöva varsla medarbetare om uppsägning. Åtgärden är dock nödvändig eftersom vi måste anpassa bemanningen efter våra kunders behov. Vårt stora fokus är just nu att stötta de berörda medar-betarna på bästa sätt, samtidigt som vi arbetar för att få ett nytt avtal med kunden, säger Catrin Ståhlgren, affärsenhetschef på Coor Service Management.

Samtliga medarbetare och fackliga parter är informerade om det kommande varslet. Förhandlingar med fackliga parter kommer att inledas omgående.

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lanséus-Anderberg, kontraktschef Coor Service Management, telefon 08-553 955 82
Catrin Ståhlgren, Affärsenhetschef Coor Service Management, telefon 08-553 961 90
Åsvor Brynnel, Kommunikationschef Coor Service Management, telefon 08-553 954 04

Coor Service Management är Nordens ledande aktör inom service management. Bolaget är specialise-rat på att leda, utveckla och effektivisera affärsstödjande servicefunktioner på kontor, i produktionsan-läggningar, i fastigheter och i offentlig verksamhet. Bland kunderna kan nämnas Volvo, Ericsson, Volvo Personvagnar, Saab, Scania, Nokia, Skanska, Philips, DHL, E.ON, EDB, Arcus, Esbo Stad och Lands-tinget i Östergötland. Coor Service Management startade sin verksamhet 1998 och ägs av Cinven, ett av Europas ledande investmentbolag. Bolaget har cirka 4 000 medarbetare i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Belgien. Årsomsättningen är drygt 5 700 MSEK. Läs mer på http://www.coor.com/.

Taggar:

Om oss

Coor är en ledande nordisk serviceleverantör, som erbjuder alla de facility management-tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Coor har marknadens bredaste erbjudande och specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategisk rådgivning. Genom att kombinera olika tjänster från dessa serviceområden erbjuds unika, effektiva och flexibla lösningar som skapar värde för våra kunder. Vi kallar det smart service – SERVICE med IQ.

Prenumerera