Coors dotterbolag Addici riktningsförändrar verksamheten

Addici Security har genomgått en omfattande kulturförändring, Service med Säkerhet är det nya mottot som kommer att genomsyra alla Addicis uppdrag framgent. Riktningsförändringen är ett gemensamt avstamp för Addici och Coor i ambitionen att erbjuda moderna säkerhetslösningar som utgår ifrån starka servicevärderingar. I samband med denna förändring ändrar Addici även sin logotyp.

Addici erbjuder skräddarsydda säkerhetslösningar till företag och organisationer i Sverige. Företaget bildades 1985 och ingår sedan 2013 i Coor-koncernen. Addici och Coor är tillsammans en av Nordens största säkerhetsleverantörer med bred kompetens inom både teknik och bevakning. 

- Genom att knyta Addici närmare Coor gör vi vårt säkerhetserbjudande tydligare till marknaden. Addici kompletterar Coors erbjudande och vi ser ett växande behov av integrerade säkerhetslösningar påverkat av ny teknik och det allmänna säkerhetsläget med snabba förändringar i omvärlden. Efterfrågan på trygga kontor och arbetsplatser är stor. Addici ingår i en servicekoncern och service ligger i vårt DNA. Nu gör vi kopplingen tydligare genom att vara den säkerhetsleverantör som sätter service i första hand, kommenterar Johan Färm, VD Addici.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Färm, VD, Addici
+46 10 559 71 76
johan.farm@coor.com

Sofie Schough, Kommunikationschef, Coor i Sverige
+46 10 559 59 83
sofie.schough@coor.com

Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per den 31 mars 2018 hade bolaget cirka 8 300 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och en årsomsättning på cirka 8 000 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på coor.se

Taggar:

Om oss

Coor är en ledande nordisk serviceleverantör, som erbjuder alla de facility management-tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Coor har marknadens bredaste erbjudande och specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategisk rådgivning. Genom att kombinera olika tjänster från dessa serviceområden erbjuds unika, effektiva och flexibla lösningar som skapar värde för våra kunder. Vi kallar det smart service – SERVICE med IQ.

Prenumerera

Media

Media