Starkt resultat för Coor Service Management

Coor redovisar god tillväxt och en stark resultatförbättring under 2012.

  • Omsättningen för helåret ökade med 6,7 procent jämfört med föregående år till 7 045 (6 604) MSEK. Exklusive valutaeffekt blev ökningen 7,1 procent. Omsättningsökningen beror främst på helårseffekter av nya affärer och genomförda förvärv.

  • Ett antal samarbeten med nya kunder inleddes under året, bland vilka kan nämnas Politiet (Danmark), Unibail-Rodamco (Sverige och Danmark), GE Oil & Gas (Norge) och Ruukki (Finland).

  • I december förvärvades servicebolaget Addici, med verksamhet främst i Sverige men också i Norge, Danmark och Finland. Förvärvet innebär att Coor växer med ytterligare 1 300 medarbetare och cirka 1 000 MSEK i omsättning, och förväntas förbättra resultatet 2013.

  • Rörelseresultatet (EBITA, exklusive övriga poster) ökade med 18 procent till 398 (338) MSEK. Under året vidtogs flera resultatförbättrande åtgärder, vilket resulterade i en kraftigt förbättrad marginal som uppgick till 5,7 (5,1 procent).

  • Mikael Stöhr har utsetts till ny vd och koncernchef för Coor från och med den 4 Mars 2013, då Mats Jönsson avgår som vd men kvarstår som styrelseledamot.

  • Antalet anställda (headcount) ökade under verksamhetsåret med 31 procent till 7 101 (5 399). Förändringen beror på nya affärer under 2012.

-       2012 var ett starkt år med god tillväxt och förbättrad lönsamhet. Vi har mycket att glädjas över, inte minst de nya kunder som vi startat samarbeten med eller som kommit in till oss via förvärv, och som innebär att vi stärkt vår position som den ledande serviceleverantören i Norden. Jag är oerhört stolt över det bolag som Coor är idag, och lämnar med varm hand över vd-rollen till min efterträdare. Med vårt starka erbjudande, fina kundportfölj och kompetenta, engagerade chefer och medarbetare finns goda möjligheter för fortsatta framgångar, säger Mats Jönsson, VD och Koncernchef på Coor.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta

Mats Jönsson, Vd och Koncernchef, Coor Service Management

+46 8 553 950 50 mats.jonsson@coor.com

Olof Stålnacke, CFO, Coor Service Management

+46 8 553 959 20 olof.stalnacke@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management

+ 46 8 553 954 04 asvor.brynnel@coor.com

Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom fyra områden; arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM), industriservice och strategisk rådgivning. Coor skapar värde genom att leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Det Norske Veritas, DR, E.On, Ericsson, Ernst & Young, Evry, Kemira Kemi, Landstinget Gävleborg, Landstinget i Östergötland, NCC, Nordea, Saab Aero, Sandvik, Sapa, SAS, Skanska, Siemens, Vasakronan, Vattenfall och Volvo Cars.

Coor Service Management startade sin verksamhet 1998 och ägs av Cinven, ett av Europas ledande investmentbolag. Bolaget har cirka 6 700 medarbetare i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Belgien. Årsomsättningen är cirka 8 000 MSEK. Läs mer på http://www.coor.com/.

Taggar:

Om oss

Coor är en ledande nordisk serviceleverantör, som erbjuder alla de facility management-tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Coor har marknadens bredaste erbjudande och specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategisk rådgivning. Genom att kombinera olika tjänster från dessa serviceområden erbjuds unika, effektiva och flexibla lösningar som skapar värde för våra kunder. Vi kallar det smart service – SERVICE med IQ.

Prenumerera