Valberedning i Coor Service Management inför årsstämma 2017

Valberedningen i Coor Service Management ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande samt fyra ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna.

Utöver styrelsens ordförande Anders Narvinger, har följande personer accepterat att ingå i valberedningen:

  •  Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
  •  Ulrika Danielson, Andra AP-fonden
  •  Jan Särlvik, Nordea Funds
  •  Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder

Årsstämman kommer att hållas i Kista Entré (Kista, Stockholm) den 4 maj 2017 klockan 15.00-17.00

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service Management kan skicka dessa per e-post till nominationcommittee@coor.com, eller genom att ta kontakt direkt med valberedningens ordförande Jan Andersson.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Jan Andersson, Valberedningens ordförande, Swedbank Robur Fonder , +46 76 139 55 99, jan.andersson@rossmore-advisors.com

Erik Strümpel, Chefsjurist, Coor, + 46 10 559 59 72, erik.strumpel@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör, Coor, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com

Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, Evry, Kemira Kemi, NCC, Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia, Vasakronan, Vattenfall och Volvo Cars.

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Bolaget har cirka 6 100 medarbetare (FTE) främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och årsomsättningen är cirka 7 500 MSEK (rullande 12-månadersomsättning). Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.com/

Taggar:

Om oss

Coor är en ledande nordisk serviceleverantör, som erbjuder alla de facility management-tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Coor har marknadens bredaste erbjudande och specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategisk rådgivning. Genom att kombinera olika tjänster från dessa serviceområden erbjuds unika, effektiva och flexibla lösningar som skapar värde för våra kunder. Vi kallar det smart service – SERVICE med IQ.

Prenumerera

Dokument & länkar