Catharina Elmsäter-Svärd besökte Copenhagen Malmö Port

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd besökte på onsdagen Copenhagen Malmö Port (CMP) tillsammans med landshövding Margareta Pålsson. Utvecklingspotentialen i Norra Hamnen stod högt på agendan när CMP informerade om sin verksamhet.

Infrastrukturministerns Skånebesök inleddes med en rundtur i Norra Hamnen där ministern och de övriga i delegationen, bestående av representanter från Länsstyrelsen, informerades om CMP:s verksamhet.

I centrum stod pågående utbyggnad av Norra Hamnen och dess enorma utvecklingspotential gällande hamnanläggningarna, industrietableringar och kringliggande infrastruktur. CMP lyfte särskilt fram behovet av att förbättra väg- och järnvägsnätet i hamnen.

- Skåne är en viktig region när det kommer till transporter både inom och utanför landet. För att fjärr-, gods- och pendeltågstrafiken ska fungera har infrastrukturen i och runt hamnen i Malmö stor betydelse, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Ett trafikscenario baserat på prognos för BNP-tillväxt och CMP:s prognos för ökade transportvolymer visar en 100-procentig tillväxt från år 2011 till år 2030. CMP:s mest prioriterade förslag för att öka framkomligheten är en järnvägsbro mellan Mellersta Hamnen och Norra Hamnen, ”Norra Hamnbron”.

- Det är glädjande att Catharina Elmsäter-Svärd och Länsstyrelsen genom Margareta Pålsson visar intresse för hamnarnas utvecklingsmöjligheter i regionen. Vi ser ett stort värde i möjligheten att gemensamt diskutera hur de kan förbättras i ett långsiktigt perspektiv, säger Johan Röstin, VD för CMP.

Under besöket på Copenhagen Malmö Port fördes även rundabordssamtal med ledande företrädare för transportindustrin.

Frågor och kommentarer:

Johan Röstin, VD för CMP AB
040-680 41 65
johan.rostin@cmport.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar