Copenhagen Malmö Port arrangerar seminarium i Almedalen

På torsdagen anordnar Copenhagen Malmö Port (CMP) ett seminarium i Almedalen med rubriken ”Miljön, handeln och jobben – vad överträffar sjöfarten och hamnarna?”. Syftet är att öka medvetenheten om hamnarnas och sjöfartens möjligheter att bidra till att industrier och andra näringar skapas.

Med hjälp av en namnkunnig panel med företrädare från politik och näringsliv vill CMP göra upp med bilden av hamnar, transport och logistik som nödvändiga instrument för att lösa de nationella godsflödena. I själva verket är det inom denna sektor som den blomstrande Östersjöhandeln kan omsättas till nya logistikverksamheter med nya arbetstillfällen.

- De regioner i Östersjön som lyckas positionera sig inom sjöfart har goda möjligheter att skapa ekonomisk tillväxt. Inte minst Öresundsregionen med dess gynnsamma geografiska läge har potential att bli Östersjöns främsta logistiknav. Men för att det ska bli möjligt måste aktörer från politik och näringsliv i regionen samverka i högre utsträckning än idag, säger Johan Röstin, VD för CMP, som är en av de medverkande.

Seminariet äger rum torsdagen den 4 juli kl. 9.15-10.15 i Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby.

Medverkar gör:

Christofer Fjellner (M), europaparlamentariker, Europaparlamentet
Karolina Skog (MP), kommunalråd, Malmö stad
Henrik Sjöholm, chef för politik analys och opinion, Företagarna
Thord Sandahl, VD, Sandahlsbolagen
Johan Röstin, VD, Copenhagen Malmö Port.

Moderator: Pernilla Ström

Frågor och kommentarer:

Johan Röstin, tel. 040-680 41 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar