Kraftig ökning av godsvolymer i hamnen i Malmö

Copenhagen Malmö Ports (CMP) volymer i Malmö ökade med 12 procent 2012 till 8.8 miljoner ton. En positiv utveckling inom bilimporten, färjetrafiken till Tyskland samt oljelagringen, ligger bakom den kraftiga tillväxten.

Under året hanterade CMP 9 procent fler nya bilar jämfört med 2011 – totalt 457 000 bilar. Lastbilstrafiken på Travemünde-färjorna ökade med 7 procent till 227 000 fordon. Transitlagringen av oljeprodukter växte med drygt en halv miljon ton.

Antalet kryssningspassagerare ökade med 3 procent till 840 000 i Köpenhamn, som är Nordens största kryssningshamn.

CMP:s totala hamnverksamhet ökade förra året till 14,1 miljoner ton (13,7 miljoner år 2011), det vill säga för verksamheterna i Sverige och Danmark tillsammans.

- Det är ett mycket glädjande produktionsresultat med tanke på rådande konjunkturläge, säger Johan Röstin, VD för CMP.

När CMP blickar fram i tiden finns idag inga kända strukturella nedgångar.

- Marknadsläget kan alltid skifta, men det finns ett grundmurat intresse för CMP:s verksamhet. Vi kan nu också se att satsningarna i Norra hamnen i Malmö börjar ge resultat. Volymerna ökar på flera olika områden, främst inom byggmaterial-, recycling- och energisektorerna. Under 2013 kommer flera större bulkkunder att etablera sig i Norra hamnen, säger Johan Röstin.

Frågor och kommentarer:

Johan Röstin, VD för CMP AB
040-680 41 65
johan.rostin@cmport.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar