Kryssningssäsongen startar i Köpenhamn

På måndagen ankom det tyska fartyget ”AIDAbella” till Köpenhamn och invigde därmed kryssningssäsongen 2013. AIDAbella  är ett av de mer än 70 olika kryssningsfartyg med sammanlagt över 360 anlöp som under 2013 beräknas besöka den allt populärare kryssningsdestinationen Köpenhamn.

Under säsongen, som pågår till den 22 oktober, väntas 37 olika kryssningsarrangörer besöka hamnen. Några av dem anordnar även julkryssningar i december.

Arbetet med den nya kryssningskajen i Köpenhamn fortgår och beräknas vara avslutat vid halvårsskiftet 2013. Våren 2014 färdigställs tre nya permanenta terminalbyggnader.

- CMP lägger stort fokus vid kryssningstrafiken genom att öka kapaciteten för utveckla logistiken i anslutning till hamnen. Från och med 2014 kommer vi att kunna ta emot 500 fartyg om året, säger Arnt Møller Pedersen, kryssningsansvarig, CMP.

Kryssningstrafiken har ökat kraftigt för Copenhagen Malmö Port (CMP) de senaste åren, med en ökning av antalet passagerare från 560 000 år 2008 till 840 000 år 2012. Antalet anlöp ökade från 305 till 372 under samma period. Köpenhamn utsågs 2012 för femte gången till ”Europe’s Leading Cruise Port” under World Travel Awards.

- Vi ser att de senaste årens positiva trend fortsätter och stärker Köpenhamns position som ledande kryssningsdestination i Nordeuropa. Bokningarna för 2014 är redan rekordhöga för tiden, säger Arnt Møller Pedersen.

Majoriteten av kryssningstrafiken har hittills utgått från Köpenhamn, men tar nu fart även i Malmö när den spanska kryssningsarrangören Pullmanturs fartyg Empress kommer att anlöpa Malmö. En ny kryssningsterminal i Frihamnen ska hysa de 35 000 passagerarna och 7000 besättningsmännen som väntas under 2013.

Frågor och kommentarer:

Arnt Møller Pedersen, +45 4063 4500, Arnt.Moller@cmport.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar