Kryssningstrafik framgångsfaktor för Copenhagen Malmö Port

Copenhagen Malmö Ports (CMP) kryssningsverksamhet slog rekord under 2011 när antalet anlöp ökade med 20 procent. Även bilhanteringen ökade markant.  Efter en flerårig positiv trend där stora bilmärken använder CMP som importnav, räknar nu företaget med ytterligare volymökningar under 2012. Trots det oroliga marknadsläget gör CMP ett bra resultat 2011 och fortsätter att expandera.

Under 2011 ökade volymerna i CMPs kryssningsverksamhet kraftigt. Antalet anlöp var 370, varav 368 i Köpenhamn och två i Malmö. Det ska jämfört med 2010 då CMP hanterade 308 anlöp. Samtidigt ökade antalet passagerare till 820 000. Det är nästan 25 procent fler än under 2010, då antalet passagerare uppgick till 662 000.

- Utvecklingen speglar Köpenhamns popularitet och den starka tillväxten i kryssningsbranschen. Den positiva trenden väntas hålla i sig och under 2012 tas ytterligare nio kryssningsfartyg i trafik, säger vd Johan Röstin.

Under 2011 hanterade CMP cirka 419 000 bilar, en volymökning med 30 procent från 2010. Omsättningen av bilimport ökade med 24 procent till 105 miljoner kronor (85). Honda och Subaru började under året att använda Malmö som hubb i sin fordonsdistribution. CMP räknar nu med att volymen kommer fortsätta att öka under 2012. Ytterligare två asiatiska bilmärken har visat stort intresse för att etablera sig och fler bearbetas.

- Trenden är att stora, globala tillverkningsföretag skapar distributionsnav varifrån en större region försörjs, exempelvis Östersjöländerna. Intresset för CMP, Skandinaviens största bilhamn, är fortsatt stort. Vi fungerar redan idag som hubb även för rostfritt stål och transitolja. Få hamnar kan erbjuda så goda förutsättningar i form av yta och logistiklösningar, säger Johan Röstin.

Volymökningen av bilimporten och kryssningstrafiken bidrog till att CMPs omsättning ökade under 2011 med åtta procent till 727 miljoner kronor (675). Rörelseresultatet blev 106 miljoner kronor (116).

- Det är ett tillfredsställande resultat med tanke på pågående lågkonjunktur och det oroliga marknadsläget. Att vi fortsätter att göra stora, strategiska satsningar visar att våra ägare tror på CMP och vår förmåga att bidra till en positiv utveckling i regionen, säger Johan Röstin.

Större investeringar under 2011-2014:

  • Utbyggnaden av Norra hamnen i Malmö slutfördes under 2011. En investering som innebär att företaget kan hantera fem gånger mer gods än tidigare. Bakom projektet står även Malmö Stad och EU, som tillsammans med CMP satsat cirka 900 miljoner kronor i det nya toppmoderna transport- och logistikcentrat.
  • De tre nya godsterminalerna är första etappen i en långsiktig utvecklingsplan för Norra Hamnen-området. Målet med nästa steg, Malmö Northern Habour Business Park, är att attrahera företag inom bland annat tillverkning, förädling eller logistiktjänster. På sikt ska Malmö Northern Habour Business Park kunna omfatta cirka 850 000 kvadratmeter.
  • Området Prøvestenen i Köpenhamn har utökats med ytterligare 18 hektar samt med 650 meter ny kaj. Prøvestenen är centralt beläget och sedan länge en viktig terminal för olje- och torrbulksprodukter för Köpenhamnsområdet.

I Köpenhamn byggs en ny kryssningskaj, som ska stå klar till kryssningssäsongen 2013. Köpenhamn är redan idag den största och mest populära kryssningsdestinationen i norra Europa. Via den nya kajen, som kan ta emot tre större kryssningsfartyg samtidigt, ska CMP vidareutveckla den snabbväxande kryssningstrafiken. Kryssningskajen blir 1 100 meter lång och 70 meter bred.

Frågor och kommentarer:
Johan Röstin, vd CMP
040-680 41 65

Om CMP
Dansk-svenska Copenhagen Malmö Port AB (CMP) är det största hamnbolaget i Öresundsregionen. Företaget erbjuder varje år effektiv transportservice till nära 8 000 fartyg på en av Nordens mest dynamiska och expansiva marknader. CMP bildades 2001 genom en sammanslagning av hamnarna i Malmö och Köpenhamn. Företaget har ungefär cirka 400 medarbetare och omsatte cirka 785 MSEK under 2009. Verksamheten omfattar kryssnings- och containertrafik, men också ro-ro-, tank- och torrlastfartyg. Inom CMP finns dessutom Nordens största knutpunkt för biltransporter, som varje år hanterar 500 000 fordon. CMPs verksamhet baseras på miljöhänsyn och hållbara lösningar inom teknik, infrastruktur och service.

Prenumerera