Pressinbjudan - invigning av Norra Hamnen i Malmö

Utbyggnaden av Norra Hamnen är ett av de största byggprojekten i Malmös historia. En miljard kronor har Malmö stad investerat i nya hamnterminaler. Utbyggnaden är delfinansierad med EU-medel inom ramen för TEN-T, det transeuropeiska transportnätet. En miljon kvadratmeter mark finns nu tillgängliga i Norra Hamnen för utveckling av ett modernt logistikcentrum. 

Onsdagen den 7 september välkomnas särskilt inbjudna gäster och media till invigningen.

Datum och tid:              

Onsdagen den 7 september kl. 11.00-15.00

Plats:                                 

Hemsögatan 5

Program:                          

11.00 Guidad tur till Norra Hamnen (båten för media avgår kl. 10.30, se nedan).

11.00 Buss från parkeringen på Hemsögatan till invigningsplatsen avgår.

11.30 Gästerna anländer.

12.00 Välkomsthälsning.

12.30 Invigningsceremoni med Frank Jensen, Köpenhamns överborgmästare och Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

13.00 Lunch.

14.30 Avfärd till Malmö Centralstation.

Transporter och intervjutillfällen

Kl. 10.30 avgår en särskild båt för media från Smörkontrollen (Fjärrbussterminalen vid Skeppsbron) till Norra Hamnen. På båten kommer Frank Jensen, Ilmar Reepalu, Katrin Stjernfeldt-Jammeh, kommunalråd, Malmö, Johan Röstin, VD CMP och Lennart Pettersson, vice VD CMP att finnas med. Under färden till Norra Hamnen ges även en guidad rundtur i hamnbassängerna. När båten anländer till invigningsplatsen kommer kortare guidade rundturer med buss på hamnområdet att erbjudas.

För media som anländer direkt till Norra Hamnen med bil kommer shuttlebussar att avgå från parkeringen på Hemsögatan från och med kl. 11.00. Under bussturen till invigningsplatsen ges en kort guidad rundtur av hamnområdet.

Intervjutillfällen med Frank Jensen, Ilmar Reepalu, Katrin Stjernfeldt-Jammeh, Johan Röstin, Lennart Pettersson kommer att ges i presstältet bredvid invigningstältet från och med kl. 11.15.

Båt tillbaka till Smörkontrollen avgår kl. 13.00 och kl. 14.30. Shuttlebuss från invigningsplatsen till parkeringen på Hemsögatan avgår varje halvtimme från och med kl. 13.00.

Media är varmt välkomna att delta vid lunchen. Anmälan görs till christina.malmberg@aspekta.se. Ackreditering ät obligatorisk. Se nedan.

Foto

Foton från invigningsdagen kommer att finnas tillgängliga under kvällen onsdagen den 7 september. Länk till bilderna skickas med e-post till alla som är föranmälda. För beställning av foton enligt särskilda önskemål, kontakta näravande fotografer Drago Prvulovic, 0705-187542 (följer Ilmar Reepalu) eller Johan Ramberg, 0739-833381(bevakar arrangemanget i sin helhet).

På grund av de internationella reglerna angående sjöfartsskydd (ISPS-koden), som är gällande från och med den 1 juli 2004, måste samtliga som önskar närvara vid invigningen vara föranmälda. Detta gäller alltså även media. Föranmälan görs till Christina Malmberg, christina.malmberg@aspekta.se senast fredagen den 2 september.

Ackreditering

Medieackreditering krävs för tillträde till Norra Hamnen samt för att närvara på båtturen. Ackreditering av föranmälda journalister och fotografer sker i något av presstälten som är placerade vid Smörkontrollen och på parkeringen på Hemsögatan. Presslegitimation ska uppvisas. Ackrediteringskortet ska bäras synligt under hela vistelsen inom det avspärrade området.

Frågor?

Kontakta press- och informationsansvarig Christina Malmberg, e-post christina.malmberg@aspekta.se eller mobiltelefon 0709-530595.  

Taggar:

Prenumerera