Stark kryssningssäsong i Köpenhamn

När kryssningssäsongen avslutas 2013 uppgår antalet anlöp till 346 och antalet resenärer till drygt 800 000. Köpenhamn fortsätter att vara en av de mest populära kryssningsdestinationerna i Europa.

- Köpenhamn har blivit den självklara knutpunkten för kryssningstrafiken i norra Europa. Vi fortsätter att vara konkurrenskraftiga och lockar både nya och återkommande gäster. Hamnens läge i huvudstaden är perfekt, flygplatsen ligger nära och Köpenhamn som stad lockar många olika typer av rederier och gäster – här finns något för alla att uppleva, säger Arnt Møller Pedersen, kryssningsansvarig på CMP.

Den största kryssningsmånaden var juni med 88 anlöp, följt av 86 i juli och 74 i augusti. Säsongen avslutas i december med fem julkryssningar. Av de 346 anlöpen är 46 procent så kallade turnaround calls, det vill säga att fartygen tar ombord nya passagerare före avgång och sedan lämnar av passagerarna när kryssningsresan är slut. Samtidigt sker åtskilliga besättningsbyten i Köpenhamn under säsongen. Köpenhamn är på så sätt en slags hemmahamn för dessa fartyg under sommarsäsongen i Östersjön.

Resten av fartygsanlöpen är så kallade transit calls, vilket innebär att fartyget gör ett dagsbesök, då passagerarna kan spendera sex till sju timmar som turister i Köpenhamn. Beräkningar som gjorts värderar kryssningspassagerarnas och besättningarnas konsumtion till 825 miljoner danska kronor per år.*

För att vidareutveckla trafiken gör CMP omfattande investeringar. En ny kryssningskaj möjliggör 500 anlöp per år från och med 2014. Dessutom byggs tre nya, toppmoderna terminalbyggnader för turnaround-verksamheten.

- Vi är glada att få vara med och bidra till utvecklingen av besöksnäringen genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för kryssningstrafiken, säger Arnt Møller Pedersen.

Topp sex besökande kryssningsresenärer i Köpenhamn:

1. Tyskland (25 procent)
2. USA/Kanada (22 procent)
3. Storbritannien (14 procent)
4. Italien (7 procent)
5. Spanien (4 procent)
6. Australien (3 procent)

År 2013 blev också första kryssningsåret med turnaround calls för Malmö där den spanska kryssningsarrangören Pullmanturs fartyg Empress anlöpt tio gånger med drygt 36 000 resenärer.

Frågor och kommentarer:

Arnt Møller Pedersen
+45 4063 4500
arnt.moller@cmport.com

*Källa: Konsultföretagen G.P. Wild och BREA (Business, Research & Economic Advisors).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar