Starkt år med kryssningsrekord för Copenhagen Malmö Port

I veckan hölls årsstämma i Copenhagen Malmö Port, CMP, där resultatet för 2017 fastställdes. 2017 blev ett bra år för CMP. Omsättningen ökade från 812 MSEK till 839 MSEK. Godsvolymerna hamnade på ungefär samma nivå som 2016. Samtidigt slog återigen kryssningssegmentet rekord och bidrog starkt till den ökade omsättningen. Sammantaget förbättrades rörelseresultatet med 35 MSEK och landade på 78 MSEK.

CMP:s omsättning 2017 uppgick till 839 (812) MSEK. Rörelseresultatet blev 78 (43) MSEK och rörelsemarginalen 9,3 (5,3) procent. Under året hanterade CMP 15,5 (15,7) miljoner ton gods. CMP tog också emot 849 000 kryssningspassagerare, vilket är en ökning med nästen 16 procent. Antalet kryssningsanlöp uppgick till 325 (311) och omfattade ett bruttotonnage på 24,2 (21,3) miljoner ton.

Vi ser en stark utveckling för kryssningsverksamheten. Fartygen blir större och antalet anlöp fler. Dessutom hanterar vi fler s.k. Turn Around-anlöp, där fartygen byter passagerare hos oss. Detta befäster tydligt Köpenhamns position som den ledande kryssningsdestinationen i norra Europa och bekräftas också av de fina betyg vi får från våra kunder. Samtidigt ser vi också ökat intresse för Malmö sedan det står klart att CMP får ta emot större fartyg där också, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO för Copenhagen Malmö Port.

Containerverksamheten har varit stabil och segmentet för torrbulk har utvecklats positivt med ytterligare 200 000 ton och omsatte därmed 3,6 miljoner ton det senaste året. 

- Dessutom är det glädjande att RoRo-volymerna steg till 295 000 enheter och att järnvägstrafiken i Malmö har vuxit, avslutar Barbara Scheel Agersnap.

Siffror inom parantes anger 2016 års uppgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Barbara Scheel Agersnap, CEO, Copenhagen Malmö Port AB
E-post: barbara.agersnap@cmport.com, telefon: +46 (0)40 680 41 00

Jonas Arkestad, deputy CEO & CFO, Copenhagen Malmö Port AB
E-mail: jonas.arkestad@cmport.com, tel. +46 40 680 41 00

Om Copenhagen Malmö Port
CMP, Copenhagen Malmö Port, är en av de största hamn- och terminaloperatörerna i Norden samt en av de största kryssningsterminalerna i norra Europa. CMP är en av 83 europeiska core ports, som av EU anses vara särskilt betydelsefulla för utvecklingen av de nya transportkorridorerna i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar