Acando och Cordovan flätar samman varumärke och verksamhetsutveckling

Acando AB och Cordovan Group AB har tecknat ett samarbetsavtal. Syftet med avtalet är att kunna stötta såväl befintliga som nya kunder med integrerade lösningar inom allt från varumärkesfrågor, marknadskommunikation, sälj- och affärsutveckling till verksamhetsutveckling och IT. Detta är områden som traditionellt sett behandlats som specialistområden, men som nu blir allt mer sammanflätade.

Acando och Cordovan kommer att erbjuda integrerade lösningar som tillför kunderna ett mervärde och ökar konkurrenskraften i en alltmer globaliserad och digitaliserad värld. Förbättring och effektivisering av själva verksamheten, den inre effektiviteten, måste gå hand i hand med förmågan att skapa kundupplevda mervärden, förbättringar av den yttre effektiviteten.

- Avtalet ger oss tillgång till spetskompetens inom områden som digital marknadsföring, e-handel, varumärkesutveckling, organisations- och ledarskapsutveckling, säger Peter Falk, Chief Sales Officer för Acando. Samtidigt blir vi Cordovans implementationspartner då det handlar om verksamhetsutveckling och införande av olika informationstekniska lösningar.

- Såväl Acando som Cordovan Group arbetar med internationella företag. Avtalet med Acando gör att vi nu kan åtaga oss betydigt större och mer långtgående uppdrag då det exempelvis gäller implementering och anpassning av våra lösningar till kundernas befintliga processer och informationssystem, säger Magnus Penker, koncernchef Cordovan Group AB.

Om oss

Cordovan Group AB (Publ) är en management- och kommunikationskonsult som stöttar kunderna i strategiska förändringsprocesser. Målet är att skapa bestående förändringar på sista raden. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Communication som handlar om att hjälpa uppdragsgivarna att tydliggöra mervärden och bygga lönsamma kundrelationer, samt Performance som arbetar med att säkerställa att valda affärs- och varumärkesstrategier omsätts i praktisk handling.

Prenumerera

Dokument & länkar