COREM PROPERTY GROUP FÖRVÄRVAR I JÖNKÖPING

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Småland genom förvärv av fastigheten Flahult 21:36 i Torsvik, Jönköping. Fastigheten förvärvades i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 42 mkr.

Fastigheten omfattar cirka 7 050 kvm uthyrbar area, främst produktions- och lagerytor och ligger i direkt anslutning till Corems befintliga bestånd i området.

Fastigheten är fullt uthyrd och i samband med tillträdet tecknas ett nytt 15-årigt avtal, vilket omfattar hela fastigheten.

Fastigheten tillträddes den 16 november 2015.

”Vi har länge tittat på Torsvik och velat expandera i området. Flahult 21:36 har ett utmärkt geografiskt läge, precis intill E4an cirka en mil söder om Jönköping. Torsviks Industriområde är kommunens största och snabbast växande verksamhetsområde, där bland annat IKEA och El-Giganten har sina distributionscentraler. Fastigheten utgör ett bra komplement till Region Småland och passar väl in bland våra övriga fastigheter i Jönköping.”, säger Eva Landén, VD på Corem

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2015 kl. 09.30.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör 
Telefon: 08 503 853 33
E-post: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems stam- och preferensaktier är noterade på NASDAQ Stockholm, Midcap.

Taggar:

Om oss

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i logistikområden i Sverige samt Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems Corem Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har länge tittat på Torsvik och velat expandera i området. Flahult 21:36 har ett utmärkt geografiskt läge, precis intill E4an cirka en mil söder om Jönköping. Torsviks Industriområde är kommunens största och snabbast växande verksamhetsområde, där bland annat IKEA och El-Giganten har sina distributionscentraler. Fastigheten utgör ett bra komplement till Region Småland och passar väl in bland våra övriga fastigheter i Jönköping.
Eva Landén, VD på Corem