COREM PROPERTY GROUP HYR UT 3 480 KVM I JÖNKÖPING

Corem har tecknat ett tioårigt hyresavtal med PostNord Sverige AB i fastigheten Ädelmetallen 4 i Ljungarums Industriområde, Jönköping.

Avtalet omfattar cirka 3 480 kvm, varav merparten utgörs av ytor för postsortering. Vidare inrymmer lokalen kontor, lager och uppställningsplatser för fordon.

I Ljungarums Industriområde, Region Småland, har Corem ett samlat fastighetsbestånd om 14 fastigheter och drygt 32 700 kvm.

"Vi är mycket glada över att nu ha tecknat ytterligare ett hyresavtal med PostNord Sverige AB. Corem har sedan tidigare PostNord Sverige som hyresgäst i den nya Veddesta-terminalen i Järfälla, Region Stockholm, med en yta om cirka 19 600 kvm. Vi ser fram emot att få fortsätta vårt positiva samarbete med PostNord Sverige!", säger Eva Landén, VD på Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2015 kl. 08.00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör 
Telefon: 08 503 853 33
E-post: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems stam- och preferensaktier är noterade på NASDAQ Stockholm, Midcap.

Taggar:

Om oss

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i logistikområden i Sverige samt Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems Corem Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket glada över att nu ha tecknat ytterligare ett hyresavtal med PostNord Sverige AB. Corem har sedan tidigare PostNord Sverige som hyresgäst i den nya Veddesta-terminalen i Järfälla, Region Stockholm, med en yta om cirka 19 600 kvm. Vi ser fram emot att få fortsätta vårt positiva samarbete med PostNord Sverige!
Eva Landén, VD på Corem