EP-Access: Corline Biomedical - Positivt resultat från preklinisk studie av Renaparin

Bolaget presenterade “topline-resultat” från en preklinisk studie av Renaparin den 16 november. Studien genomfördes på njurar från grisar och utfördes av forskargrupper vid Uppsala universitet. Resultatet visade på ett upptag av Renaparin i dessa njurar är i nivå med njurar som genomgått maskinassisterad lagring. Detta betyder att samtliga transplantations njurar kan genomgå Renaparin, inte bra de som genomgår maskinassisterad lagring, vilket leder till att patientbasen ökar till ca 70,000 patienter från ca 18,000 på globalbasis.

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/analys/positivt-resultat-fran-preklinisk-studie-av-renaparin/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera