Penser Access: Corline Biomedical - Avtal inom CHC-projekt drar upp värderingen

Vi bedömer att det är 85% chans att CHC-projektet lyckas ta sig till marknaden samt att lanseringen sker under Q1’19, vilket resulterar i en intäkt om SEKm 10 under 2019 som ökar till SEKm 50 till 2023. Med en WACC om 11% värderar vi projektet till SEKm 166. Summerar vi samtliga projekt som Corline arbetar med kommer vi fram till att bolagets projektportfölj är värd SEKm 713. Detta skall jämföras med dagens bolagsvärde om SEKm 189. Med tanke på att bolaget befinner sig i en riskfylld sektor kan dessa beräkningar dock ändras snabbt. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/avtal-inom-chc-projekt-drar-upp-varderingen/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera