Sensec Holding


Bädda in

Dela det här videoklippet

Om oss

Vi hjälper bolag att kommunicera med aktiemarknaden Vi vänder oss till företag som vill öka intresset för aktien som en del i bolagets IR strategi och marknadskommunikation med nyheter som bolaget vill komma ut med eller i samband med emission och IPO. Youtube kanalens olika spellistor: C-Talk Intervju med VD eller annan befattningshavare i syftet är att bygga marknadens förtroende och ge en djupare kunskap om företaget, affärsmöjligheten och potentialen. Deep-Talk Intervju med en medarbetare i verksamheten för att ge aktieägarna en bättre bild av det operativa arbetet. Press-Talk Intervju med VD i syfte förtydliga pressmeddelandet på ett mer personligt sätt. Invest-Talk Intervju med VD eller befattningshavare i samband med att bolag som ska genomföra emission. Vi är specialister inom: - Varumärkesstrategier- Finansiell rådgivning- Kapitalanskaffning- Investor Relations- Bolagsbevakning- Sociala Mediawww.corneliapr.com

Prenumerera