Lumito kommenterar häxjakten i sociala medier

De senaste dagarna har motstridiga uppgifter om företaget spridits som en löpeld i sociala medier.

Personer som tecknade sig i den tidigare emissionen har hängts ut med namn och öppet anklagats för att ha fått köpa aktier till ett rabatterat pris som “betalning” för att pumpa upp kursen i sociala medier. I dagens C Talk berättar VD Stefan Nilsson om bolaget, framtiden och hur bolaget ser på anklagelserna.

Bolaget

Specialiserat inom medicinskt teknik för digital patologi. Tekniken bygger på flourescens från uppkonverterade nanopartiklar som syftar till att förbättra träffsäkerheten för analys av vävnadsprover från t.ex. biopsier för att kunna diagnostisera sjukdomar.

Produkten

Lumitos teknologi och patent som grund så ska bolaget ta fram ett nytt innovativt analysinstrument och infärgningsvätskor (reagenser) i samarbete med företaget TTP.

Försäljning

Produkten ska säljas till vårdgivare och laboratorier för att möta kraven på snabb och säker diagnostik.

Potentialen

Marknaden omsätter ca 8 miljarder dollar och här finns ett stort behov av förnyelse eftersom den tekniken som används idag har många år på nacken.

Kursen

Första handelsdag är preliminärt beräknad till den 19 juni 2018 på Nasdaq First North.

Mer information
Om du vill veta mer om bolaget eller önskar mer information om aktuella emissioner i de bolag som intervjuas kontakta oss via e-post info@corneliagustafzon.com eller genom att gå med i Facebook-gruppen Global Investors VIP.


Läs mer om Lumito på bolagets hemsida.

www.corneliagustafzon.com

Om oss

Vi hjälper bolag att kommunicera med aktiemarknaden Vi vänder oss till företag som vill öka intresset för aktien som en del i bolagets IR strategi och marknadskommunikation med nyheter som bolaget vill komma ut med eller i samband med emission och IPO. Youtube kanalens olika spellistor: C-Talk Intervju med VD eller annan befattningshavare i syftet är att bygga marknadens förtroende och ge en djupare kunskap om företaget, affärsmöjligheten och potentialen. Deep-Talk Intervju med en medarbetare i verksamheten för att ge aktieägarna en bättre bild av det operativa arbetet. Press-Talk Intervju med VD i syfte förtydliga pressmeddelandet på ett mer personligt sätt. Invest-Talk Intervju med VD eller befattningshavare i samband med att bolag som ska genomföra emission. Vi är specialister inom: - Varumärkesstrategier- Finansiell rådgivning- Kapitalanskaffning- Investor Relations- Bolagsbevakning- Sociala Mediawww.corneliapr.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar