TerraNet rätt positionerade inför framtiden

I dagens C Talk berättar TerraNets VD Pär-Olof Johannesson om vad som hänt sedan noteringen, bolaget idag och strategin inför framtiden.

Bolaget

TerraNet startades 2006 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan.

Produkten

TerraNet levererar unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk. Med fokus på tre affärsområden: fordon till fordon, maskin till maskin och telefon till telefon.

Försäljning

Produkten är en mjukvara som integreras i annan utrustning med kunder såsom Qualcomm, Intel, AliPay, Alfa Laval, SAAB, Sony Mobile, Autoliv och 3M Peltor.

Potentialen

I intervjun redogör TerraNets VD för globala marknadstrender inom områdena självkörande bilar, IoT, artificiell intelligens och digitaliseringen av produktion- och logistik kedjor där TerraNet har en stor potential och är helt rätt positionerade med sin patenterade teknologi som nu är standard.

Kursen

Noterat på Nasdaq First North Premier sedan maj 2017, kortnamn TERRNT B och handlas till kursen 10,45 kr.

Mer information
Om du vill veta mer om bolaget eller önskar mer information om aktuella emissioner i de bolag som intervjuas kontakta oss via e-post info@corneliagustafzon.com eller genom att gå med i Facebook-gruppen Global Investors VIP.


Läs mer om TerraNet på bolagets hemsida.

www.corneliagustafzon.com

Om oss

Vi hjälper bolag att kommunicera med aktiemarknaden Vi vänder oss till företag som vill öka intresset för aktien som en del i bolagets IR strategi och marknadskommunikation med nyheter som bolaget vill komma ut med eller i samband med emission och IPO. Youtube kanalens olika spellistor: C-Talk Intervju med VD eller annan befattningshavare i syftet är att bygga marknadens förtroende och ge en djupare kunskap om företaget, affärsmöjligheten och potentialen. Deep-Talk Intervju med en medarbetare i verksamheten för att ge aktieägarna en bättre bild av det operativa arbetet. Press-Talk Intervju med VD i syfte förtydliga pressmeddelandet på ett mer personligt sätt. Invest-Talk Intervju med VD eller befattningshavare i samband med att bolag som ska genomföra emission. Vi är specialister inom: - Varumärkesstrategier- Finansiell rådgivning- Kapitalanskaffning- Investor Relations- Bolagsbevakning- Sociala Mediawww.corneliapr.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar