Corvara Group AB förvärvar Mälarsanering Sverige AB

Corvara – ledande inom industrirengöring och skadeservice i Sverige – stärker sitt erbjudande ytterligare genom förvärvet av Mälarsanering

Mälarsanering grundades 1994 av nuvarande VD Claes Westerlund och har sedan dess, tillsammans med dotterbolaget Mälarfog, etablerat sig som en ledande aktör inom sanering av brand- och vattenskador i Stockholms-och Uppsalaregionen. I samband med transaktionen blir Claes Westerlund delägare i Corvara.

– Förvärvet av Mälarsanering är en naturlig och central pusselbit i Corvaras expansion, säger Åke Söderberg, VD och delägare i Corvara. Vi stärker våra marknadspositioner väsentligt i Stockholm och Uppsala och höjer samtidigt vår kompetens inom skadesanering ytterligare ett steg.

– Corvara är ett entreprenörsdrivet bolag och vi välkomnar Claes Westerlund med medarbetare till Corvarafamiljen. Vi har känt Claes under flera år, så vi vet att det är ett fint och välskött bolag vi köper.

– Det är en bra affär för båda bolagen då vi genom att kombinera våra styrkor inom rengöring och sanering kan erbjuda våra kunder marknadens bästa och mest kompletta tjänsteutbud, säger Claes Westerlund, VD Mälarsanering.

 

För ytterligare information, v g kontakta Åke Söderberg, Corvara, telefon 070-814 00 04 eller ake.soderberg@corvara.se samt Claes Westerlund, Mälarsanering, telefon 070-576 74 21 eller claes@malarsanering.se.

Corvara Group och dess dotterbolag Corvara Industri- och Skadeservice är verksamt inom två marknadssegment. Dels industrirengöring för kunder i bl.a. pappersindustrin, energisektorn och petrokemisk industri. Dels sanering av främst brand- och vattenskador åt fastighetsägare och försäkringsbolag. Corvara har vuxit kraftigt under senare år och är idag representerat via 27 distriktskontor och 550 årsanställda över hela landet. Huvudkontoret finns i Norrköping.

Dokument & länkar