Corvara satsar på ny verksamhet – förvärvar rivningsföretag

Industri- och skadeserviceföretaget Corvara har idag förvärvat Miljörivarna i Stockholm AB (”Miljörivarna”) från Bygg R1-gruppen.

Miljörivarna är en väletablerad aktör inom lättrivning, sanering och håltagning i Stockholmsområdet.
Miljörivarnas huvudverksamhet utgörs av rivningsprojekt i samband med större renoveringar. Kundbasen består framför allt av byggbolag samt större fastighetsägare. Miljörivarna bildades 1995, omsätter omkring 35 mkr och har 26 anställda.

– För Corvara är detta ett mycket intressant förvärv, säger Åke Söderberg, VD för Corvara. Det ger oss möjlighet att utöka utbudet av tjänster till våra befintliga kunder, men också en ingång till byggsektorn där vi ser en stor tillväxtpotential för Corvara. Vi ser framför oss att erbjuda Miljörivarnas tjänster i resten av Sverige och att rivning blir ett nytt betydande affärsområde inom Corvara.

– Vi har inom Bygg R1-gruppen valt att fokusera på vår kärnverksamhet, nyproduktion och ombyggnad av hus, säger Leif Tynong, VD för Bygg R1. Som en naturlig följd av detta beslöt vi att hitta en ny ägare till Miljörivarna. Det är glädjande för oss att det blev Corvara då vi är övertygade om att det är en ägare som kan utveckla bolaget. Vi kommer att fortsätta köpa tjänster från Miljörivarna.

  
För ytterligare information, var god kontakta
Åke Söderberg, VD Corvara Group AB, telefon 070-814 00 04 eller ake.soderberg@corvara.se samt Leif Tynong, VD Bygg R1 AB, telefon 08-295 700 eller leif.tynong@byggr1.se.

 


Corvara är Sveriges ledande aktör inom industri- och skadeservice. Corvara Group och dess dotterbolag Corvara Industri- och skadeservice är verksamt inom två marknadssegment. Dels industrirengöring för kunder i bl.a. pappersindustrin, energisektorn och petrokemisk industri. Dels sanering av främst brand- och vattenskador åt fastighetsägare och försäkringsbolag. Corvara har vuxit kraftigt under senare år. Corvara omsätter idag över 600 mkr och finns representerad via 38 lokala kontor med omkring 500 anställda över hela landet.

Taggar:

Dokument & länkar