Fredrik Eliasson – ny VD och koncernchef i Corvara

Fredrik Eliasson har utsetts till ny VD och koncernchef i Corvara, Sveriges ledande aktör inom industrirengöring och skadeservice.

Fredrik Eliasson kommer närmast från återvinningsbranschen där han har haft olika ledande befattningar, senast hos SITA och Norsk Gjenvinning. Fredrik Eliasson är 42 år gammal och bosatt i Älmhult med fru och två barn.

Corvaras tidigare VD, Åke Söderberg, stannar kvar i bolaget på en ledande position som VD för dotterbolaget, Corvara Miljörivarna AB, och kommer att ansvara för den fortsatta utvecklingen av detta bolag. Han kommer också vara delaktig i olika projekt som berör Corvara-koncernens fortsatta utveckling.

– Fredrik har en gedigen bakgrund från miljö- och avfallshanteringsbranschen, säger Jan Ohlsson, ordförande i Corvara Group AB. Med sin erfarenhet och goda ledaregenskaper kommer Fredrik att ge värdefulla bidrag till Corvaras fortsatta expansion och utveckling

Corvara var för några år sedan en del av det danska multinationella tjänsteföretaget ISS. Efter att ledningen stegvis köpt ut bolaget blev investeringsfonden Accent Equity ny huvudägare år 2011. Corvara har på några år fördubblat omsättningen till omkring 700 miljoner kronor med god lönsamhet.

– Det är mycket stimulerande att få delta i den fortsatta utvecklingen av Corvara, ett bolag med en uttalad tillväxtstrategi, säger Fredrik Eliasson, nytillträdd VD. Jag hoppas kunna bidra på ett positivt sätt med mina erfarenheter från liknande kund- och marknadssegment.

Corvara är marknadsledare inom industrirengöring med kunder i ett flertal olika branscher som pappers- och massaindustri, energibolag, raffinaderier, stål och gruvor.

Inom skadeservice har Corvara vuxit snabbt till att bli Sveriges största helägda aktör med fokus på sanering av bland annat vatten- och brandskador.

Corvara har omkring 500 anställda.För ytterligare information, v g kontakta:

Jan Ohlsson, styrelsens ordförande 070-515 69 15 eller jan.ohlsson@accentequity.se

Fredrik Eliasson, 070-678 56 48 eller fredrik.eliasson@corvara.se

Taggar:

Dokument & länkar