Cramo etablerar uthyrningsverksamhet i Ungern

Cramo etablerar uthyrningsverksamhet i Ungern Den svenska uthyrningskoncernen Cramo har tillsammans med det ungerska byggföretaget Svema träffat en överenskommelse om att etablera uthyrning av maskiner och utrustning till bygg- och industriföretag i Ungern. Inledningsvis öppnas en depå med byggmaskiner och liftar i centrala Budapest. Formellt innebär samarbetet att Cramos dotterbolag Cramo Hungary Kft på franchisebasis upplåter maskiner och utrustning till Svemas dotterbolag Svedgep som ansvarar för själva uthyrningsrörelsen. Verksamheten inleds i november och blir inledningsvis ungefär jämnstor med det tiotal uthyrningsföretag som redan finns i Budapestområdet. Enligt parternas bedömning uppgick den ungerska byggmarknaden till motsvarande 25 miljarder kronor under 1998 och den beräknas växa med 15% i år. Totalt finns det drygt 66.000 byggföretag i landet varav endast ett 30-tal bedöms ha någon betydande egen maskinpark. "Vi blir den första aktören på marknaden med ett brett och modernt uthyrningskoncept. Flertalet av de övriga hyresföretagen är relativt specialiserade, med en sliten utrustning", säger Cramos koncernchef Gunnar Glifberg. "Vi har därför en unik möjlighet att redan från början få en stark position i Budapest". "Svema, som är verksamt inom reparations- om och tillbyggnad i Ungern, har ett väl utvecklat kontaktnät som kommer den nya verksamheten tillgodo", säger företagets huvudägare, Isván Dessewffy. "Det finns också sedan länge ett behov av att förnya maskinparken, bl.a på grund av den intensiva EU- anpassningen som ställer ökande krav på både miljö och arbetsmiljö. Många av byggföretagen saknar egen maskinpark och är hänvisade till hyresföretag med en bred och modern utrustning. Vi räknar därför med en mycket snabb tillväxt". För ytterligare information, kontakta: Gunnar Glifberg, VD och koncernchef i Cramo AB, tel 08-623 54 00 István Dessewffy, tel 08-641 07 70 FÖRETAGSFAKTA Bilaga till pressmeddelande 1999 10 __ Kort om Cramo Genom över 130 depåer och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen erbjuder Cramos Affärsområde Maskiner ett uthyrningssortiment som omfattar 70.000 bygg- och anläggningsmaskiner samt truckar, bodar, hissar, liftar, containers och verktyg. Vissa maskintyper kan även hyras med förare.Hyresavtalen kan kompletteras med tillgänglighets- och funktionsåtaganden i olika former. Dotterbolaget Cramo Instant hyr ut flyttbara, flexibla lokaler som används främst som kontor och skolor. Cramo Truck är generalagent för Yale:s truckar i Sverige och Norge, och Cramo Trade säljer begagnade maskiner och utrustningar över hela världen. VD Gunnar Glifberg Affärsidé Cramo är ett industriellt serviceföretag som med hög tillgänglighet tillfredsställer industrin, byggföretagens och den offentliga sektorns behov av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler. Detta sker främst genom uthyrning av ett brett produktsortiment kompletterat med service och försäljning. Affärsområden - Maskiner: uthyrning genom Cramo Rent, Cramo Special, Hyrpunkten AB, Bo Dahlgren Lastmaskiner AB, Malmö Hyrlift AB, Närkes Entreprenad AB, Skövde Hyrmaskiner AB, Cramo A/S (DK), Citarent A/S (N), Helsingin Kone- Pekka Oy (Fin), och Cramo SA (PL) - Flyttbara lokaler: uthyrning genom Cramo Instant AB - Trading: försäljning genom Cramo Trade AB - Agenturer: försäljning genom Cramo Truck AB Anställda, 1998 486 personer Omsättning, 1998 1.076 miljoner (SEK) Rörelseresultat, 1998 148 miljoner (SEK) Ägare Addum Intressenter AB, vars huvudägare är investerare inom Industri Kapital 1994. Telefon: +46 8 623 54 00 (vxl, huvudkontoret) Telefax: +46 8 623 54 10 Postadress: Box 962, S-191 29 Sollentuna, Sverige E-mail: info@cramo.se Hemsida: www.cramo.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00410/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar