Cramo förvärvar PEABs maskinverksamhet i Norrland

Cramo förvärvar PEABs maskinverksamhet i Norrland Cramo har förvärvat verksamheten i Lambertsson Sverige AB, Region Nord. Samtidigt tecknas ett långsiktigt samarbetsavtal som innebär att Cramo ska tillgodose hela PEAB-koncernens maskinbehov i Norrland. Överenskommelsen innebär att Cramo övertar maskiner, utrustning och huvudsakligen PEAB-interna hyresavtal i en verksamhet som omsätter cirka 55 miljoner kronor i Sundsvall, Umeå, Luleå, Borlänge och vid Rönnskärsverken i Skellefteå. Ett 30-tal anställda berörs. Samtidigt hyr PEAB ett bassortiment av maskiner, utrustning och bodar från Cramo, inom ramen för ett långsiktigt samarbetsavtal avseende PEABs hela maskinbehov i regionen. "Uppgörelsen med PEAB är vårt andra betydande outsourcingavtal inom byggindustrin på kort tid", säger Cramos koncernchef Gunnar Glifberg, "och vi har ju sedan tidigare liknande åtaganden mot flera industriföretag och kommuner". "Genom Cramos mer än 20 depåer i regionen får PEAB en snabbare och mer effektiv maskinförsörjning, samtidigt som kostnadsbilden för den delen av vår verksamhet blir både tydligare och lägre", säger Mats Paulsson, koncernchef i PEAB. Internationellt är det inte alls ovanligt med den här typen av strategiska allianser mellan en specialiserad uthyrningsindustri och företag som hellre vill satsa sina resurser på att utveckla sin egen kärnverksamhet. "Nu går vi i bräschen för en utveckling motsvarande den som redan ägt rum i USA och England, där uthyrningsföretagen i många produktgrupper står för merparten av maskinanvändarnas behov", avslutar Gunnar Glifberg Stockholm 2000 03 01 Cramo AB Koncernstab Kommunikation För ytterligare information, kontakta: Gunnar Glifberg, VD och koncernchef i Cramo AB, tel 08-623 54 00 Hasse Lindberg, VD Lambertsson Sverige, tel 070 - 594 78 04 Cramo är ett av norra Europas ledande uthyrningsföretag, med en omsättning på 1,3 miljarder kronor och 620 anställda. Genom 136 service- och försäljningsställen i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen och Ungern hyr Cramo ut ett brett sortiment av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till industrin, byggföretagen och den offentliga sektorn. www.cramo.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00380/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00380/bit0002.doc

Dokument & länkar