Cramo i samarbete med Telia och ACC

Cramo i samarbete med Telia och ACC Cramo har tecknat ett långtgående, treårigt, samarbetsavtal med Telia, avseende installation, driftsättning och förvaltning av ett Wide Area Network. Hårdvarudelen levereras från Ericsson-ägda ACC. Det totala ordervärdet i projektet överstiger 10 miljoner kronor, vilket gör affären till en av Telia Företags och ACCs största affärer i Sverige. Projektet innebär att Cramos drygt 80 uthyrningsdepåer i Sverige utrustas med ny, modern kommunikationsutrustning som ansluts till någon av sex olika knutpunkter. Dessa knutpunkter är i sin tur förbundna med huvudkontoret i Sollentuna via kraftfulla kommunikationslänkar. "Bandbredden och kapaciteten är väsentligt mycket större än i vårt nuvarande WAN. Samtidigt innebär bytet till ren digital kommunikation att både tillförlitligheten och funktionaliteten ökar", säger Cramos IT-chef, Hans König. Det ger oss en utmärkt och avancerad teknisk plattform för att tillvarata alla utvecklingsmöjligheter inom den nya IT-tekniken". "Cramo befinner sig idag i ett expansivt skede, med förvärv både inom och utom Sverige. En konsekvens av den nya infrastrukturen gör det möjligt att snabbare och effektivare integrera nya enheter i koncernen", säger Cramos koncernchef, Gunnar Glifberg. "Samtidigt utgör den en förutsättning för vår nya kund- och marknadsdatabas, och andra affärs- och analyssystem som behövs i ett modernt företag i uthyrningsindustrin". "På Telia är vi övertygade om att Telecom-världen står inför ett teknikskifte till IP-teknik (Interner Protocol). Cramo har nu lagt grunden för att ligga långt framme både med de IP-tjänster som finns idag, och de som står för dörren. Exempelvis finns nu förutsättningar för att utveckla elektronisk handel, så att kunderna framgent kan både beställa och betala över nätet. Likaså finns inom kort möjligheten att lägga den interna telefontrafiken i IP- nätet", berättar Frank Pettersson på Telia Företag. För ytterligare information, kontakta: Gunnar Glifberg, VD i Cramo AB, 08-623 54 00 Hans König, IT-chef Cramo AB, 08-623 54 00 Charlotte Löfgren, pressansvarig Telia, 070-562 00 74 FÖRETAGSFAKTA Kort om Cramo Genom totalt 100 depåer runt om i Skandinavien erbjuder Cramo ett uthyrningssortiment som omfattar uppåt 70.000 bygg- och anläggningsmaskiner, samt bodar, hissar, liftar, containers och verktyg,. Cramo Instant hyr ut flyttbara, flexibla lokaler som används främst som kontor och skolor. Cramo Truck är generalagent för Yale´s truckar, och Cramo Trade säljer begagnade maskiner över hela världen. Historik Cramo, i sin nuvarande form, bildades genom en sammanslagning av verksamheterna i Kramo, Citarent, RBM, delar av Tidermans, samt dåvarande Malmros Instant Office 1992-1994. Från 1995 har expansionen fortsatt under namnet Cramo. VD Gunnar Glifberg Affärsidé Cramo är ett industriellt serviceföretag som med hög tillgänglighet tillfredsställer industrin, byggföretagens och den offentliga sektorns behov av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler. Detta sker främst genom uthyrning inom ett brett produktsortiment kompletterat med service och försäljning Affärsområden Uthyrning, genom Cramo Rent, Cramo Special, Hyrpunkten AB, Cramo A/S (DK), Citarent A/S (N), Lejepunktet (DK) och Cramo Buduj Sam SA (PL) Flyttbara lokaler, genom Cramo Instant Materialhantering, genom Cramo Truck Trading, genom Cramo Trade Anställda, 475 personer genomsnitt 1997 Omsättning, 1997 927 miljoner (SEK) Rörelseresultat, 105 miljoner (SEK) 1997 Ägare Ett 30-tal internationella investerare, under ledning av Industri Kapital (via bolag) Telefon: +46 8 623 54 00 (vxl, huvudkontoret) Telefax: +46 8 623 54 10 Postadress: Box 962, S-191 29 Sollentuna, Sverige E-mail: info@cramo.se Hemsida: www.cramo.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19990222BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19990222BIT00480/bit0002.pdf

Dokument & länkar