Cramo i stor truckaffär

Cramo i stor truckaffär Cramo har slutit ett avtal med Nobia Nordisk Bygginteriör, som äger bland annat varumärkena Marbodal, HTH, Eurokit och Swedoor. Avtalet innebär att Cramo tar över allt ansvar för truckparken, inklusive kapitalisering, service och underhåll. - Vi valde den här lösningen för att effektivisera och rationalisera vår verksamhet. Genom outsourcing kan vi fokusera på kärnverksamheten, säger Anders Dahlgren, inköpschef på Nobia i Tidaholm. Avtalet mellan Nobia Nordisk Bygginteriör AB, moderbolag till TidaComponents som tillverkar komponenter för köksindustrin, och Cramo löper på åtta år och innebär att Cramo tar över hela truckparken på 93 truckar med ansvar för nyinvesteringar, service och underhåll. Dessutom kommer företaget att ansvara för driften av en truckverkstad inom området, med personal för service och support. För Cramos del handlar det om investeringar på en bra bit över 10 miljoner kronor. - Vi stod inför behovet att nyinvestera och modernisera vår truckpark, säger Anders Dahlgren på Nobia, men valde att låta Cramo ta över hela verksamheten och få en anpassad och ändamålsenlig truckpark. Med deras hjälp kan vi nu få en positiv utveckling av verksamheten inom vårt fabriksområde. Dessutom får vi en fokusering på kostnaderna och en tydligare bild av vad varje truck kostar. - För vår del är affären av strategisk betydelse, säger Cramos koncernchef Gunnar Glifberg. Genom sin omfattning är avtalet något av ett genombrott för Cramo när det gäller outsourcing-åtaganden inom industrin. Att affären gäller just truckar är naturligtvis extra intressant genom att vi sedan ett år etablerat en egen truckförsäljning i form av agenturen för Yale i Sverige och Norge. - Avtalet kompletterar vår industrisatsning på ett utmärkt sätt och ligger i linje med vår fortsatta inriktning, säger Börje Hjorth, ansvarig för projektförsäljning inom Cramo Rent. Cramo upplever en utveckling inom svensk uthyrningsindustri som liknar den i exempelvis USA. Allt fler företag väljer att hyra i stället för att köpa, 35-45 procent av alla truckar i Sverige säljs redan via avtal. - Den här typen av avtal kommer att öka i omfattning inom alla våra verksamhets-områden och målgrupper, tror Börje Hjorth. Flera företag och förvaltningar väljer att fokusera på sin kärnverksamhet och låta specialister ta hand om hela maskinfunktionen inom vissa delar av verksamheten. Vinnare är den som organiserar sig efter en föränderlig verklighet. Det handlar om en ökad beredskap för snabba förändringar och mindre beroende av fasta strukturer. På den offentliga sidan har Cramo liknande avtal med Stockholms och Linköpings kommuner där man i båda fallen tagit över förvaltningen av en betydande hyrmaskinpark med tillhörande service. För Stockholms del (Stockholms Stads materielförsörjningsorganisation) handlar det om 4.200 maskiner, främst för bygg- och anläggningsarbeten. För ytterligare information, kontakta: Anders Dahlgren, inköpschef, Gunnar Glifberg, VD och TidaComponents koncernchef, Cramo 522 81 Tidaholm Box 962, 191 29 Sollentuna tel: 0502-17 200 tel: 08-623 54 00 fax: 0502-17 321 fax: 08-623 5410 FÖRETAGSFAKTA Bilaga till pressmeddelande 1999 05 26 Kort om Cramo Genom 120 depåer och kontor i Sverige, Danmark, Norge och Polen erbjuder Cramo ett uthyrningssortiment som omfattar 70.000 bygg- och anläggningsmaskiner samt truckar, bodar, hissar, liftar, containers och verktyg. Hyresavtalen kan kompletteras med tillgänglighets- och funktionsåtaganden i olika former. Dotterbolaget Cramo Instant hyr ut flyttbara, flexibla lokaler som används främst som kontor och skolor. Cramo Truck är generalagent för Yale:s truckar i Sverige och Norge, och Cramo Trade säljer begagnade maskiner och utrustningar över hela världen. VD Gunnar Glifberg Affärsidé Cramo är ett industriellt serviceföretag som med hög tillgänglighet tillfredsställer industrin, byggföretagens och den offentliga sektorns behov av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler. Detta sker främst genom uthyrning av ett brett produktsortiment kompletterat med service och försäljning. Affärsområden Maskiner: uthyrning genom Cramo Rent, Cramo Special, Hyrpunkten AB, Cramo A/S (DK), Citarent A/S (N), Lejepunktet A/S (DK) och Cramo SA (PL) Flyttbara lokaler: uthyrning genom Cramo Instant AB Trading: försäljning genom Cramo Trade AB Agenturer: försäljning genom Cramo Truck AB Anställda, 1998 486 personer Omsättning, 1998 1.076 miljoner (SEK) Rörelseresultat, 148 miljoner (SEK) 1998 Ägare Addum Intressenter AB, vars huvudägare är investerare inom Industri Kapital 1994. Telefon: +46 8 623 54 00 (vxl, huvudkontoret) Telefax: +46 8 623 54 10 Postadress: Box 962, S-191 29 Sollentuna, Sverige E-mail: info@cramo.se Hemsida: www.cramo.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00020/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00020/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar