Cramo och O.B. Wiik tecknar samarbetsavtal

Cramo och O.B. Wiik tecknar samarbetsavtal Cramo som är det ledande företaget inom uthyrning av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till svensk bygg- och tillverkningsindustri samt till den offentliga sektorn, har tecknat ett samarbetsavtal med Norges ledande leverantör av plasthallar, väderskydd och evenemangstält. Avtalet avser uthyrning och försäljning av delar av OB Wiiks produktsortiment, genom Cramos drygt 90 uthyrningsdepåer i hela Sverige. På sikt kan en utvidgning av samarbetet även till Norge, Danmark, Polen och de baltiska länderna aktualiseras. "Tält, hallar och väderskydd är ännu inte en så stor del av vår totala affär", säger Gunnar Glifberg, Cramos koncernchef. "Men produkterna passar väl in i vårt sortiment och med hjälp av ett av branschens starkaste varumärken på den norska marknaden hoppas vi kunna göra en snabb inbrytning i Sverige och därefter även på Cramos övriga "hemmamarknader". "Cramo är branschledande inom uthyrning till våra viktigaste kundgrupper, och har det i särklass bästa distributionsnätet i Sverige. Vi räknar därför med att relativt snabbt kunna ta en betydande del av den befintliga affärsvolymen på över 100 miljoner kronor inom det aktuella produktsegmentet", säger OB Wiiks chef, Lars Dalgaard. För ytterligare information, kontakta: Gunnar Glifberg, VD och koncernchef i Cramo AB, tel +46 8-623 54 00, eller Lars Dalgaard, VD i OB Wiik, +47 64-83 55 00 Besök Cramos hemsida: www.cramo.se Företagsfakta i bilaga Cramo är det största företaget inom den nordiska uthyrningsindustrin. Kärnan i verksamheten är maskiner, utrustning och flyttbara lokaler som kort- eller långtidsförhyrs till industri, offentlig sektor och byggföretag. Koncernen har ett brett produktsortiment med cirka 70 000 produkter. Distributionsnätet omfattar drygt 90 försäljnings- och uthyrningsställen i Sverige. Förutom i Sverige bedrivs verksamhet på 9 platser i Danmark, fem i Norge och tre i Polen. Uthyrningsverksamheten kompletteras med en omfattande serviceverksamhet och försäljning av vissa produkter ur, eller med anknytning till uthyrningssortimentet. Bland annat har Cramo agenturen för Yale´s trucksortiment i Sverige och Norge. Omsättningen 1997 uppgick till 927 miljoner kronor. Antalet anställda var vid utgången av året 442. Telefon: +46 8 623 54 00 (vxl, huvudkontoret) Postadress: Box 962, 191 29 S-Sollentuna, Sverige E-mail: info@cramo.se Hemsida: www.cramo.se OB Wiik är Norges ledande leverantör av evenemangstält, lager- och mässhallar, väderskydd och andra produkter baserade på plastbelagd textil. I sortimentet ingår dessutom läktarsektioner, golvsystem, bord, stolar och annan utrustning till tälten och hallarna. I Oslo och Moss bedrivs dessutom uthyrning av byggnadsställning respektive liftar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Norge. I Sverige bedrivs sedan 1995 uthyrning av evenemangstält, bland annat till Stockholm Water Festival tidigare i år. Därtill har ett 20-tal lagerhallar levererats till den svenska marknaden. Omsättning 1997 uppgick till cirka 87 miljoner norska kronor. Antalet anställda var vid årets utgång 61. Företaget är familjeägt och har sitt huvudkontor nära Oslo. Telefon: +47 64 87 73 30 Postadress: Box 203, N-2020 Skedsmokorset, Norge ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/06/19990222BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/06/19990222BIT00380/bit0002.pdf

Dokument & länkar