Creades noteras på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad

Creades har sedan listningen på NASDAQ OMX First North 2012 haft för avsikt att i stället låta notera Creades A-aktier på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad. Sedan uppdelningen av Creades i två separata bolag, Creades AB och Sedarec AB, slutförts under våren 2013 och Creades portföljbolag även fortsatt att utvecklas positivt, har styrelsen gjort bedömningen att det nu är lämpligt att genomföra flytten till NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad.

NASDAQ OMX Stockholm har godkänt Creades ansökan om att handeln i bolagets A-aktier på First North ska upphöra och att A-aktierna i stället ska upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad. De röstsvaga B-aktierna i Creades är inte noterade.

Sista dag för handel på First North beräknas vara torsdagen den 5 december 2013, och första dag för handel på huvudmarknaden beräknas vara fredagen den 6 december 2013. Creades-aktien kommer att handlas i segmentet Mid Cap. Kortnamnet kommer oförändrat att vara CRED A och ISIN-koden oförändrad SE0004390516.

Creades har i samband med upptagandet till handel på NASDAQ OMX Stockholm upprättat ett prospekt. Prospektet beräknas hållas tillgängligt på Creades webbplats, www.creades.se, från och med torsdagen den 5 december 2013.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Sven Hagströmer, ordförande, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 29 november 2013

Creades AB (publ)

Styrelsen

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BakgrundCreades skapades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Substansvärdet i Creades är ca 3,5 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Bygghemma, Apotea, Acne Studios, Tink, Kaching, samt dotterbolagen Inet och Röhnisch. AffärsidéCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. StrategiStrategin är att utöva aktivt ägarskap i bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande. HandelCreades-aktien handlas på NASDAQ Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013. Innan handlades aktien på First North sedan den 22 februari 2012.

Prenumerera

Dokument & länkar