Creades säljer dotterbolaget Global till J2L

Creades AB (publ) (”Creades”) har idag sålt hela sitt innehav i dotterbolaget IABÖ Global Holding AB (”Global”) till J2L. Global är en av Sveriges ledande oberoende leverantörer av batterier till återförsäljare och stora förbrukare. Företaget är specialiserat på fordonsbatterier och stationära batterier för larm- och nödströmslösningar. Creades övertog innehavet i Global i samband med delningen mellan Creades och Öresund 2012. Den ursprungliga investeringen i Global gjordes 2010.
 
”Global är vårt enda dotterbolag som kommit in i portföljen som en del av arvegodset från Öresund. Vi är övertygade om att J2L är en mycket lämplig ägare för att fortsätta utveckla bolaget i den positiva riktning som VD Stefan Bohman stakat ut på senare tid” säger Creades VD John Hedberg.

”Vi är glada över möjligheten att fortsätta utveckla Global ihop med VD Stefan Bohman. Global har en tydlig nisch och marknadsposition som stämmer väl överens med vad vi letar efter i nya investeringar” säger J2Ls VD Johan Lindh.

Köpeskillingen för 100% av bolagets aktier är SEK 36 mn och erläggs kontant. Affären medför en minskning av Creades substansvärde om 0,3%. Transaktionen är därmed inte av sådan art att den omfattas av offentliggörandeskyldighet för Creades enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Access Partners har drivit försäljningsprocessen för Creades räkning och parterna har haft juridisk rådgivning från Glimstedt (Creades) och Hansen law (J2L).  

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, VD, telefon 08-412 011 00

Stockholm den 21 februari 2018
Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 21 februari 2018, kl 08.30.

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktiga engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BAKGRUNDInvestment AB Öresund delades vid årsskiftet 2011/2012 upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Majoriteten av Öresunds tidigare investeringsorganisation finns nu på Creades. I januari 2013 föreslogs ytterligare en uppdelning där 30 procent av Creades substansvärde tilldelas det nya bolaget Sedarec. Sedarec kommer med Pan Capital som huvudägare att avvecklas. Läs mer om inlösenerbjudandet. AFFÄRSIDÉCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. STRATEGIStrategin är att vara en engagerad ägare i mindre och medelstora bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar