Faktasammanställning i anledning av särskild granskning publicerad på Creades hemsida

Pan Capital har mot bakgrund av den faktainsamling som Creades lämnat funnit att de syften som den särskilda granskningen avsågs fylla redan är tillgodosedda. Pan Capital kommer därför att verka för att den särskilda granskningen avbryts.

Som angavs i pressmeddelandet den 22 januari 2013 om förslaget om en uppdelning av Creades, har Pan Capital försetts med full information i de avseenden som avsågs i Pan Capitals tidigare förslag om s.k. särskild granskning och har därmed funnit att de syften som den särskilda granskningen avsågs fylla därmed är tillgodosedda och att det därför inte finns skäl att låta genomföra granskningen, som skulle ta Creades resurser i anspråk och medföra kostnader på ett sätt som inte skulle ligga i Creades eller aktieägarnas intresse. Informationen har nu sammanställts och ett brev distribueras i dagarna till Creades aktieägare samt finns tillgängligt på www.creades.se.

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 20 februari 2013

Creades AB (publ)

Styrelsen

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser.

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen

i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 20 februari klockan 10:30.

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktiga engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BAKGRUNDInvestment AB Öresund delades vid årsskiftet 2011/2012 upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Majoriteten av Öresunds tidigare investeringsorganisation finns nu på Creades. I januari 2013 föreslogs ytterligare en uppdelning där 30 procent av Creades substansvärde tilldelas det nya bolaget Sedarec. Sedarec kommer med Pan Capital som huvudägare att avvecklas. Läs mer om inlösenerbjudandet. AFFÄRSIDÉCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. STRATEGIStrategin är att vara en engagerad ägare i mindre och medelstora bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar