Faktasammanställning i anledning av särskild granskning publicerad på Creades hemsida

Pan Capital har mot bakgrund av den faktainsamling som Creades lämnat funnit att de syften som den särskilda granskningen avsågs fylla redan är tillgodosedda. Pan Capital kommer därför att verka för att den särskilda granskningen avbryts.

Som angavs i pressmeddelandet den 22 januari 2013 om förslaget om en uppdelning av Creades, har Pan Capital försetts med full information i de avseenden som avsågs i Pan Capitals tidigare förslag om s.k. särskild granskning och har därmed funnit att de syften som den särskilda granskningen avsågs fylla därmed är tillgodosedda och att det därför inte finns skäl att låta genomföra granskningen, som skulle ta Creades resurser i anspråk och medföra kostnader på ett sätt som inte skulle ligga i Creades eller aktieägarnas intresse. Informationen har nu sammanställts och ett brev distribueras i dagarna till Creades aktieägare samt finns tillgängligt på www.creades.se.

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 20 februari 2013

Creades AB (publ)

Styrelsen

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser.

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen

i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 20 februari klockan 10:30.

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BakgrundCreades skapades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Substansvärdet i Creades är ca 3,5 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Bygghemma, Apotea, Acne Studios, Tink, Kaching, samt dotterbolagen Inet och Röhnisch. AffärsidéCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. StrategiStrategin är att utöva aktivt ägarskap i bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande. HandelCreades-aktien handlas på NASDAQ Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013. Innan handlades aktien på First North sedan den 22 februari 2012.

Prenumerera

Dokument & länkar