Flaggningsgränser understigs till följd av uppdelningen av Creades

Creades flaggar idag ned i Avanza, Concentric, eWork och NOTE till följd av att Sedarec lämnade Creades-koncernen den 5 april 2013

Som ett slutligt led i att verkställa bolagsstämmans beslut den 15 februari 2013 att dela upp Creades AB (publ) (”Creades”) i två separata bolag, skiftades aktierna i det tidigare helägda dotterföretaget Sedarec AB (publ) (”Sedarec”) ut som inlösenvederlag 5 april 2013. Genom utskiftningen av Sedarec, som innebär att Creades och Sedarecs innehav inte längre sammanläggs på grund av koncerngemenskap, minskas vissa av Creades innehav i noterade bolag så att flaggningsgränser understigs.

Utskiftningen innebär således att Creades;

  1. innehar 4 002 818 aktier i Avanza, motsvarande 13,9 procent av kapitalet och rösterna i bolaget;
  2. innehar 3 279 700 aktier i Concentric, motsvarande 7,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget;
  3. innehar 1 211 280 aktier i eWork, motsvarande 7,1 procent av kapitalet och rösterna i bolaget; och
  4. innehar 3 288 522 aktier i NOTE, motsvarande 11,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget;

Se även pressmeddelande från 5 april 2013 för ytterligare detaljer.

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 8 april 2013

Creades AB (publ)

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BakgrundCreades skapades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Substansvärdet i Creades är ca 3,5 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Bygghemma, Apotea, Acne Studios, Tink, Kaching, samt dotterbolagen Inet och Röhnisch. AffärsidéCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. StrategiStrategin är att utöva aktivt ägarskap i bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande. HandelCreades-aktien handlas på NASDAQ Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013. Innan handlades aktien på First North sedan den 22 februari 2012.

Prenumerera

Dokument & länkar