Mycket hög anslutning i Creades inlösenerbjudande

Aktieägarna i Creades har anmält 1.077.959 aktier för inlösen, motsvarande en anslutningsgrad om 99 procent.

Bakgrund

Årsstämman i Creades den 3 mars 2014 beslutade om ett frivilligt inlösenförfarande. En aktie i Creades gav en inlösenrätt. Fjorton inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie i Creades, i utbyte mot en aktie i Avanza samt 38 kronor kontant.


Utfall

Anmälningsperiodens utgång var den 1 april 2014. Totalt har 1.077.959 aktier (varav 334.125 B-aktier) i Creades anmälts för inlösen, motsvarande en anslutningsgrad om 99 procent.


Utbetalning av inlösenvederlag och vederlag till aktieägare som anmält inlösenrätter till courtagefri försäljning

Utbetalning av inlösenvederlaget [1] (i form av aktier i Avanza samt kontanter) beräknas ske den 22 april 2014, efter att beslutet om fondemission och minskning registrerats hos Bolagsverket.

Utbetalning av vederlag till aktieägare som i erbjudandet anmält inlösenrätter till courtagefri försäljning skedde den 2 april 2014.


Aktier och röster i Creades efter inlösenerbjudandets genomförande

Efter inlösenerbjudandets genomförande kommer Creades att ha totalt 14.181.180 aktier, varav 9.915.305
A-aktier (en röst per aktie) och 4.265.875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 10.341.893 röster.

För ytterligare information, kontakta: Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 4 april 2014

Creades AB (publ)

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 4 april 2014 kl 08:30.

[1] Inlösenvederlagets totala storlek var 310 Mkr beräknat per 3 april 2014. Marknadsvärdet på aktierna i Avanza förändras från dag till dag varför värdet av det totala inlösenvederlaget kan komma att förändras fram till dagen för inlösen.

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktiga engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BAKGRUNDInvestment AB Öresund delades vid årsskiftet 2011/2012 upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Majoriteten av Öresunds tidigare investeringsorganisation finns nu på Creades. I januari 2013 föreslogs ytterligare en uppdelning där 30 procent av Creades substansvärde tilldelas det nya bolaget Sedarec. Sedarec kommer med Pan Capital som huvudägare att avvecklas. Läs mer om inlösenerbjudandet. AFFÄRSIDÉCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. STRATEGIStrategin är att vara en engagerad ägare i mindre och medelstora bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar