Omstämpling av aktier i Creades

Biovestor stämplar om en del av innehavet i Creades till röstsvaga B-aktier – minskar röstandelen till 29,99 %

Creades AB (publ) (”Creades”) största aktieägare Biovestor AB (”Biovestor”), med Sven Hagströmer som huvudägare, innehar innan omstämplingen 9 680 340 A-aktier i Creades, vilket motsvarar 36,87 % av aktiekapitalet och rösterna.

Biovestor har, för att begränsa sitt röstinflytande till att vara lägre än 30 % i enlighet med vad som meddelades då förslaget till uppdelning av Investment AB Öresund presenterades och med hänvisning till omvandlingsförbehållet i Creades bolagsordning, begärt att 2 865 400 av Biovestors A-aktier i Creades skall omvandlas till B-aktier. Styrelsen i Creades har beslutat i enlighet med Biovestors begäran.

Efter omstämplingen kommer fördelningen av antalet aktier och röster i Creades att se ut enligt följande:

A-aktier (1 röst per aktie): 23 393 337 (23 393 337 röster)

B-aktier (1/10 röst per aktie): 2 865 400 aktier (286 540 röster)

Totalt antal aktier: 26 258 737 (23 679 877 röster)

Biovestors innehav kommer efter omstämplingen att bestå av 6 814 940 A-aktier och 2 865 400 B-aktier i Creades, vilket motsvarar 36,87 % av aktiekapitalet och 29,99 % av rösterna.

Stockholm den 15 mars 2012

Creades AB (publ)


Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 15 mars 2012 klockan 08:50.

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BakgrundCreades skapades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Substansvärdet i Creades är ca 3,5 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Bygghemma, Apotea, Acne Studios, Tink, Kaching, samt dotterbolagen Inet och Röhnisch. AffärsidéCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. StrategiStrategin är att utöva aktivt ägarskap i bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande. HandelCreades-aktien handlas på NASDAQ Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013. Innan handlades aktien på First North sedan den 22 februari 2012.

Prenumerera

Dokument & länkar