Per Frankling ny VD för Creades

Creades styrelse har beslutat utse Per Frankling till ny VD. Per Frankling är för närvarande Investment Director på Ratos. Per Frankling tillträder som VD senast under februari 2015.

Per Frankling, född 1971, är sedan 14 år anställd på Ratos, leder ett av Ratos tre investeringsteam och ingår i Ratos ledningsgrupp. Under sin tid på Ratos har han arbetat bl.a. med investeringarna i Inwido, Stofa, Lindab, Finnkino/SF Bio/Nordic Cinema group, Nebula, Jøtul och Tornet. Per Frankling är för närvarande styrelseledamot i Inwido, Jøtul, Nordic Cinema Group och Nebula. Per Frankling är civilingenjör i Elektroteknik från KTH och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

”Pers breda erfarenhet av olika typer av investeringar i såväl onoterade som noterade situationer och många olika branscher och kunnighet i att utveckla företag framgångsrikt gör honom väl lämpad att leda Creades framgent.”, säger Sven Hagströmer, styrelseordförande i Creades.

”Creades position som en opportunistisk och engagerad investerare och ägare, med möjligheter att investera i såväl noterade som onoterade bolag gör uppdraget fantastisk spännande för mig. Den goda avkastning som levererats under många år i Creades och dessförinnan i Öresund visar styrkan i den positionen. Jag ser fram emot att fortsätta det arbetet tillsammans med teamet, Sven och den övriga styrelsen.”, säger Per Frankling.

Stefan Charette kommer att lämna posten som VD i Creades 31 oktober 2014, och styrelsen har utsett Erik Törnberg till tillförordnad VD från 1 november 2014 till dess Per Frankling tillträder som VD senast under februari 2015. Erik Törnberg är idag investeringsansvarig på Creades.

Rekryteringsprocessen har genomförts i samarbete med Stanton Chase International.

För ytterligare information, kontakta:

Sven Hagströmer, styrelseordförande, telefon 070 72 88 192

Per Frankling, telefon 070 268 59 08

Stockholm den 1 september 2014

Creades AB (publ)


Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 1 september 2014, kl 08.30.

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BakgrundCreades skapades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Substansvärdet i Creades är ca 3,5 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Bygghemma, Apotea, Acne Studios, Tink, Kaching, samt dotterbolagen Inet och Röhnisch. AffärsidéCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. StrategiStrategin är att utöva aktivt ägarskap i bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande. HandelCreades-aktien handlas på NASDAQ Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013. Innan handlades aktien på First North sedan den 22 februari 2012.

Prenumerera

Dokument & länkar