Rättelse - Substansvärde per 2012-02-29

Rättelse av tidigare pressmeddelande: Substansvärdet per 29 februari uppgick till 144 kr per aktie (tidigare angivet 147 kr per aktie)

Substansvärdet per 29 februari uppgick till 144 kr per aktie, innebärande en ökning med ca 14 procent sedan årsskiftet.

Per 29 februari 2012, uppgick Creades substansvärde per aktie till 144 kr per aktie [1]. Detta innebär en ökning med ca 14 procent sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie [2]. Senast rapporterade substansvärde per 21 februari 2012 uppgick till 145 kr per aktie. Substansvärdets fördelning per 29 februari 2012 finns i tabellen i bifogad PDF.

Stockholm den 6 mars 2012

Creades AB (publ)
Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00


[1] Creades har syntetiskt återköpt 294.299 aktier per 29 februari 2012. Beräknat som om dessa vore inlösta.

[2] Substansvärde beräknat som 59,06% av Investment AB Öresunds (publ) substansvärde per 31 december 2011 delat med 27.311.240 utestående aktier.

 

 

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BakgrundCreades skapades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Substansvärdet i Creades är ca 3,5 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Bygghemma, Apotea, Acne Studios, Tink, Kaching, samt dotterbolagen Inet och Röhnisch. AffärsidéCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. StrategiStrategin är att utöva aktivt ägarskap i bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande. HandelCreades-aktien handlas på NASDAQ Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013. Innan handlades aktien på First North sedan den 22 februari 2012.

Prenumerera

Dokument & länkar