Uppdelningen av Creades verkställd

Sedarec tillfördes igår tillgångar motsvarande 30 procent av substansvärdet i Creades. Sedarec, via Creades, flaggar därmed upp över 5 procent i Avanza och eWork. Aktierna i Sedarec har idag skiftats ut till de aktieägare som accepterade det inlösenerbjudande som beslutades i februari.

Tillgångsfördelningen mellan Creades och Sedarec AB (publ) genomfördes igår den 4 april 2013 genom att Sedarec tillsköts tillgångar motsvarande 30 procent av Creades substansvärde.

I bifogad PDF presenteras en tabell över de noterade innehaven fördelade på Sedarec respektive Creades.

Utöver de noterade innehaven har även onoterade tillgångar och likvida medel tillskjutits från Creades till Sedarec. I kvartalsrapporten som offentliggörs den 23 april 2013 kommer den exakta fördelningen, baserad på tillskottet och marknadsvärde per den 31 mars 2013, att presenteras.

Genom tillskottet har Sedarec blivit ägare till aktier i Avanza och eWork motsvarande över 5 procent av aktierna och rösterna i dessa bolag, vilket under dagen kommer att flaggningsanmälas av Creades för Sedarecs räkning.

Aktierna i Sedarec har idag den 5 april 2013 skiftats ut till de aktieägare i Creades som accepterade det inlösenerbjudande som beslutades vid bolagsstämman den 15 februari 2013. Uppdelningen av Creades är därmed verkställd.

I samband med att Sedarec lämnar Creades-koncernen kommer Creades att flagga ned i Avanza (under 15 procent), Concentric (under 10 procent), eWork (under 10 procent) och NOTE (under 15 procent).
Flaggningsanmälningar kommer att göras på måndag den 8 april 2013. Flaggningsanmälan avseende Transcom kommer att ske idag i enlighet med luxemburgska regler.

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 5 april 2013

Creades AB (publ)


Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BakgrundCreades skapades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Substansvärdet i Creades är ca 3,5 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Bygghemma, Apotea, Acne Studios, Tink, Kaching, samt dotterbolagen Inet och Röhnisch. AffärsidéCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. StrategiStrategin är att utöva aktivt ägarskap i bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande. HandelCreades-aktien handlas på NASDAQ Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013. Innan handlades aktien på First North sedan den 22 februari 2012.

Prenumerera

Dokument & länkar