Valberedning i Creades utsedd

 

Valberedningen i Creades består av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget.

Bolagets fyra största ägare per 2012-02-24 är Sven Hagströmer, inkl familj, via bolag (Biovestor AB), Pan Capital AB, Investment AB Öresund samt Noonday Asset Management. Dessa ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av Sven Hagströmer, som representerar Biovestor AB och närstående till Sven Hagströmer, Claes-Henrik Julander, som representerar Pan Capital AB, Mats Qviberg, som representerar Investment AB Öresund samt Mikael Brantberg, som representerar Noonday Asset Management.

Valberedningen har för avsikt att i god tid före den bolagsstämma som är planerad till den 20 april 2012 presentera bl.a. förslag avseende val av styrelse i Creades.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka sina ärenden till mailadressen: valberedning@creades.se, eller med post till: Valberedningen, Creades AB, Engelbrektsgatan 5, 114 32 Stockholm.

 

Stockholm den 14 mars 2012

Valberedningen i Creades

 

 

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktiga engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BAKGRUNDInvestment AB Öresund delades vid årsskiftet 2011/2012 upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Majoriteten av Öresunds tidigare investeringsorganisation finns nu på Creades. I januari 2013 föreslogs ytterligare en uppdelning där 30 procent av Creades substansvärde tilldelas det nya bolaget Sedarec. Sedarec kommer med Pan Capital som huvudägare att avvecklas. Läs mer om inlösenerbjudandet. AFFÄRSIDÉCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. STRATEGIStrategin är att vara en engagerad ägare i mindre och medelstora bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar