Valberedningens förslag till bolagsstämman i Creades den 20 april 2012

Inför den extra bolagsstämman i Creades AB (publ) den 20 april 2012 föreslår valberedningen att styrelsen för Creades ska bestå av fem ledamöter och utgöras av Marianne Brismar (nyval), Stefan Charette (omval), Sven Hagströmer (omval), Hans Karlsson (nyval) och Maud Olofsson (nyval). Valberedningen föreslår omval av Sven Hagströmer som styrelsens ordförande.

Marianne Brismar (född 1961) är styrelseledamot i Beijer Alma AB, Concentric AB och Semcon AB, och var verkställande direktör i Atlet AB 1995-2007. Marianne är civilekonom och har apotekarexamen. Hans Karlsson (född 1950) är grundare av och styrelseledamot i NeoNet AB och grundare av HiQ International AB, där han var styrelseordförande till och med 2002. Hans har en MSc från Kungliga Tekniska Högskolan. Maud Olofsson (född 1955) har tidigare bland annat varit partiledare för Centerpartiet under åren 2001-2011 och näringsminister under åren 2006-2011. Hon var vice statsminister under mandatperioden 2006-2011. Maud har nyligen föreslagits som styrelseledamot i Arise Windpower AB, Diös Fastigheter AB och LKAB.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag avseende ordförande vid stämman, arvode till styrelsens ledamöter och principer för utseende av valberedningen, samt ytterligare information om de föreslagna ledamöterna finns tillgängligt på www.creades.se.

Valberedningen har bestått av representanter för Creades fyra största aktieägare, nämligen Sven Hagströmer (representerade Biovestor AB), Claes-Henrik Julander (representerade Pan Capital AB), Mats Qviberg (representerade Investment AB Öresund) och Mikael Brantberg (representerade Noonday Asset Management). Mikael Brantberg avgick från valberedningen i samband med att Noonday helt nyligen avyttrade sina aktier i Creades.

Bakom valberedningens förslag står aktieägare som tillsammans representerar 35,3% av rösterna i Creades, innefattande Biovestor AB samt Investment AB Öresund.

Valberedningsledamoten Claes-Henrik Julander (Pan Capital), som representerar 24,8% av rösterna i Creades, har nominerat Claes-Henrik Julander till styrelseledamot. I övrigt stödjer Pan Capital valberedningens förslag. Claes-Henrik Julander (född 1969) är verkställande direktör i Pan Capital.

Stockholm den 17 april 2012

Valberedningen i Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, ordförande för valberedningen, telefon 08 - 412 011 00

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktiga engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BAKGRUNDInvestment AB Öresund delades vid årsskiftet 2011/2012 upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Majoriteten av Öresunds tidigare investeringsorganisation finns nu på Creades. I januari 2013 föreslogs ytterligare en uppdelning där 30 procent av Creades substansvärde tilldelas det nya bolaget Sedarec. Sedarec kommer med Pan Capital som huvudägare att avvecklas. Läs mer om inlösenerbjudandet. AFFÄRSIDÉCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. STRATEGIStrategin är att vara en engagerad ägare i mindre och medelstora bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar